predani-daru - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Charitativní akce stodvojkařů pomohla dětem

Dne 23. listopadu 2012 v prostorách dětského oddělení prostějovské nemocnice předal velitel útvaru podplukovník Ing. René Sabela panu primáři dětského oddělení MUDr. Josefu Tenorovi věcné dary pořízené z výtěžku charitativní akce 102. průzkumného praporu „Fotbálek 2012“.

Z finanční sbírky 29 000 Kč, na které se podíleli nejen příslušníci útvaru, ale i pan primátor města Prostějova Miroslav Pišťák, Územní odbor policie České Republiky z Prostějova, Jednota Čs. obce legionářské, Vojenská policie z Prostějova, 53. brigáda průzkumu a elektronického boje Heliodora Píky spolu s 532. praporem elektronického boje z Opavy a Odbor zpravodajství Velitelství společných sil z Olomouce, byl pro dětské oddělení pořízen speciální kočárek BEN 4 a pulzní oxymetr Mindray.
Kočárek, který umožní dětským pacientům větší možnost pohybu mimo prostory nemocnice, a přístroj, který dětem s vrozenou poruchou dýchání hlídá základní životní funkce v průběhu spánku, budou využívat především dva stálí pacienti dětského oddělení Vanesska a Kristánek. Oba trpí vrozenou poruchou dýchání.
„Vámi pořízené dary nejsou zdravotní pomůckou, tudíž na ně zdravotní pojišťovna nepřispívá. Díky vaší sbírce se život Vanessky a Kristiánka opět o něco přiblíží životu zdravých dětí. Mnohokrát za to děkujeme“ uvedl při předávání darů pan primář MUDr. Josef Tenora.

Autor: por. Mgr. Kateřina Ramil, 102. průzkumný prapor
Foto: paní Svobodová, nemocnice Prostějov 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky