2rota - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Cvičení průzkumníků 2. průzkumné roty na Libavé


  
Ve dnech 14.3. - 18.3. 2016 proběhl nepřetržitý vojenský výcvik 2. průzkumné roty ve vojenském újezdu Libavá. Průzkumníci během týdne procvičili střelbu z ručních zbraní na střelnici Smilov ve dne a v noci za použití přístrojů nočního vidění. Nácvik střeleb byl zaměřen na střelbu s využitím primární a sekundární zbraně a na střelbu zpoza překážky. Součásti střeleb byl i zdokonalovací výcvik odstřelovačů, kterému se velmi intenzivně věnujeme.
 

  
Druhý věn byl věnován taktické přípravě. Průzkumníci nacvičovali provedení léčky. Cílem zaměstnání bylo procvičit schopnost rychlého naplánování a provedení léčky na pohybující se vozidlo. Výcvik řídili zkušení velitelé, kteří v předešlém roce úspěšně absolvovali kurz KOMANDO, který je svoji náročnosti v rámci naši armády zcela unikátní. Instruktoři byli ve vyhodnocování provedení každého nácviku velmi kritičtí a nácviky se opakovaly až do úplného zvládnutí.
 

  
Poslední den byl věnován ženijní přípravě - ostrému trhání. Průzkumníci se zdokonalovali v práci s výbušninami. Zaměstnání bylo zaměřeno na ověření účinnosti minimálního potřebného množství plastické trhaviny ke zničení prvků ze železobetonu, dřeva a železných plátů. Z důvodu širokého spektra plněných úkolů průzkumným orgánem 102. průzkumného praporu, musí být každý průzkumník odborně připraven i k plnění úkolů s využitím výbušnin.
 

  
Součástí nepřetržitého výcviku byl i výcvik řidičů zaměřený na jízdu v terénu, v omezených průchodech a překonávání brodu. Řidiči prováděli tuto aktivitu v koloně a součásti výcviku byla například činnost při blokování komunikace, vzájemné krytí vozidly v koloně, nebo okamžité opuštění nebezpečného prostoru léčky. Na závěr výcviku proběhl nácvik vyproštění vozidla.
 

  
Tento výcvik byl i prověřením připravenosti skupiny velitelů družstev, kteří se připravovali několik týdnů na výběrové řízení do kurzu KOMANDO pod vedením rtm. T. L. a rtn. V. K. Velké poděkování patří kuchařům roty logistiky, kteří jako vždy potvrdili své umění v přípravě kvalitní stravy a příslušníkům plukovního obvaziště, kteří byli připraveni kdykoliv poskytnout zdravotní ošetření v případě zranění. Dík patří i všem instruktorům z praporu a řídícímu cvičení, kteří kvalitní a náročný výcvik připravili a vedli.

Autor: kapitán Bc. Václav Pokluda
Foto: por. Bc. Josef SLÍPEK
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky