3Rota - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Příslušníci 3. průzkumné roty se zdokonalovali ve vojenském újezdu Libavá


  Hlavní pracovní náplní průzkumníků je propátrávání a pozorování a právě tato činnost byla procvičována ve dnech 11.5.
13.5. 2015 ve vojenském újezdu Libavá. Výcvik byl zahájen v posádce Prostějov. Velitelé průzkumných skupin obdrželi rozkaz k provedení úkolu a začala první fáze plnění úkolu „Příprava a plánování“. Během této etapy velitelé skupin zpracovali bojové rozkazy a ostatní členové skupiny připravovali materiál, výzbroj a výstroj, který je potřebný k plnění úkolu. V pozdních nočních hodinách byly průzkumné skupiny zasazeny do předem vybraných prostorů ve vojenském újezdu Libavá.   
  
  Druhá fáze výcviku byla zaměřena na samotné propátrávání s cílem nalézt zbudovaná velitelská stanoviště. Po nalezení těchto cílů průzkumníci provedli nepřetržité pozorování s úkolem zjistit maximum informací o velikosti, složení, četnosti zásobování a systému střežení. Reálnost tohoto výcviku podpořila skutečnost, že ve vojenském újezdu Libavá probíhá výcvik příslušníků 7. mechanizované brigády a příslušníků 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Průzkumníci se tak ocitli v reálném ohrožení prozrazení. Museli brát v potaz prostředky vzdušného průzkumu, které v té době operovaly nad výcvikovým prostorem, nebo se vypořádat s možností odposlechu či rušení prostředky elektronického boje.

  Závěrečná fáze výcviku spočívala ve „vytěžení“ průzkumných skupin a vyhodnocení jejich činnosti, které se odehrálo přímo v prostoru vojenského újezdu Libavá. Na závěr měli průzkumníci možnost navštívit jedno z vybudovaných míst velení, kde proběhla výměna zkušeností.

  „Měli jsme jedinečnou možnost si procvičit naši práci proti reálnému protivníkovi. Na všech vojácích bylo vidět, že dělali svou práci na maximum. Velkým kladem byla také možnost vzájemné výměny zkušenosti mezi cvičícími jednotkami“, komentuje závěrem jeden z velitelů průzkumné skupiny.


Autor: kapitán Bc. Václav Pokluda


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky