70let - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

70 výročí založení výsadkového vojska


  V letošním roce si připomínáme 70 výročí podepsání rozkazu MNO č. 1 z roku 1947 a tím založení výsadkového vojska v tehdejším Československu. Na jeho základě byl dne 1. října v Zákupech u České Lípy zřízen 71. výsadkový prapor, jehož prvním velitelem se stal plukovník Oldřich Talášek. Tato událost je úzce spojena se jménem Karla Palečka, který tento rozkaz v hodnosti plukovníka a ve funkci velitele výsadkových vojsk podepsal a jehož jméno má v čestném názvu náš 102. průzkumný prapor. Karel Paleček ve svých 51 letech, kdy již byl postaven před úkol vybudovat tzv. jednotky dopravované vzduchem, měl bohaté zkušenosti z oblasti výstavby a výcviku specialistů pro speciální operace a netradičními metodami vedení boje. Tyto své zkušenosti nasbíral ve své přes 32 let dlouhé zkušenosti z vojenského prostředí.
  Po II. světové válce byl postaven do čela skupiny, která měla za úkol vybudovat a zabezpečit jednotky dopravované vzduchem. Stává se také prvním generálem výsadkových vojsk v Československé armádě. Za svoji činnost a obětavost byl v roce 1949 „odměněn“ ve vykonstruovaném procesu 9 lety žaláře. Po třech letech byl díky Procesu s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Stránského jeho proces obnoven a nově prošetřen (tak jako všechny procesy vedené šéfem OBZ Bedřichem Reicinem). Generál Karel Paleček byl osvobozen. Za tři roky zhubl 40 kg a v zuboženém stavu byl propuštěn. Do armády se již nikdy nevrátil a zemřel v roce 1962 v Praze.

  Při letošním výročí 70 let založení výsadkových vojsk jsme si jeli zakladatele a otce výsadkových vojsk připomenout na místo jeho posledního odpočinku. V Plzni jsme se setkali se svými kolegy výsadkáři ze 74. lmopr z Bučovic a ze 43. vpr z Chrudimi, členy KVV a dalšími hosty. Tradičně přijala pozvání také spousta výsadkových veteránů z celé České republiky. Nejprve byly k hrobu „táty Palce“ položeny květiny od jednotlivých KVV, vojenských útvarů i výsadkových veteránů. Ke shromáždění promluvil předseda KVV Plzeň, který připomněl některé okamžiky jeho bohatého života ať již z Velké války, II. Světové války, či jeho další činnosti a odkazu, který nám zanechal.

  Po pietním aktu se většina účastníků přesunula na další program, který pokračoval v centru Plzně. Shlédli jsme dokumentární film o historii létání ve 3D planetáriu vědeckého centra Techmanii. Po obědě jsme měli krátký čas na rozhovor s přáteli a kolegy. Odpoledne jsme vyrazili zpět do Prostějova, kde jsme se již za tmy rozešli. Jako nositelé historického názvu jsme právem hrdi na jméno, které nám bylo v roce 2006 uděleno. Generál Karel Paleček je tak pro nás zdrojem inspirace a příkladem, jak má správný příslušník Armády ČR nejen vystupovat, ale také toho, co je ochoten pro svůj stát obětovat.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky