8vyroci_zalozeni - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články
 

Prostějovští průzkumníci si připomněli 8. výročí založení

2.12.2011 • Ve čtvrtek 1. prosince se v posádce Prostějov za přítomnosti významných hostů uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 8. výročí vzniku 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka. Většina jeho příslušníků v současné době tvoří jádro 8. jednotky PRT, která bude až do února 2012 působit v afghánském Lógaru.

„Dnešní den si připomínáme 8. výročí založení 102. průzkumného praporu. I když hovoříme o pouhých osmi letech od vzniku útvaru, nelze historicky pohlížet na minulost pouze v tomto období, neboť útvar navazuje na bohaté tradice příslušníků průzkumných a výsadkových jednotek československé a české armády,“ uvedl v úvodu slavnostního nástupu zastupující velitel 102. průzkumného praporu major Petr Molinský, který zároveň poděkoval všem přítomným hostům za pomoc, spolupráci a podporu.

Důležitost průzkumných jednotek vyzdvihl ve svém projevu velitel pozemních sil brigádní generál Štefan Kaleta a starosta Prostějova Miroslav Pišťák připomenul odkaz Československé obce legionářské, jejíž motto na pamětní stuze „My svobodu vybojovali – vy ji braňte“ je navždy spojeno s bojovým praporem 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka.

V závěru slavnostního aktu předal major Petr Molinský brigádnímu generálu Štefanu Kaletovi a plukovníku Josefu Havlíkovi, veliteli 53. brigády průzkumu a elektronického boje generála Heliodora Píky, pamětní medaili 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka. Vojáci, občanští zaměstnanci a hosté pak uctili památku příslušníka útvaru praporčíka in memoriam Radima Vaculíka, tragicky zesnulého při plnění úkolů v zahraniční operaci v Afghánistánu v roce 2008, položením kytic a věnců u pietního místa prostějovského praporu.

102. průzkumný prapor v podřízenosti Velitelství společných sil vznikl dne 1. 12. 2003 na základech 11. průzkumného praporu začleněním příslušníků 2., 4. a 7. průzkumného praporu. Dnem 8. 5. 2005 je 102. průzkumný prapor dekretem prezidenta republiky propůjčen bojový prapor a o rok později je útvaru propůjčen historický název 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka. Generál Karel Paleček je zakladatelem výsadkových vojsk, čs. legionář z dob 1. světové války a příslušník zpravodajské komunity zahraničního odboje v průběhu 2. světové války. Dnem 1. 1. 2011 je průzkumný prapor předán do podřízenosti velitele nově z vniklé 53. brigády průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky. Příslušníci průzkumného praporu ve své novodobé historii plní náročné úkoly v zahraničních operacích na území Iráku a Kosova, zabezpečují výstavbu 1. kontingentu PRT Feyzabád a 1. kontingentu PRT Lógar v Afghánistánu. Na území České republiky plní příslušníci průzkumného praporu úkoly v rámci vytvářených úkolových uskupení, byli vyčleňováni do jednotky česko-slovenského BG EU, organizují závody průzkumných hlídek, účastnili se mezinárodních soutěží, plnili úkoly výcviku se zahraničními partnery a výcviku s PČR. Příslušníci praporu také pomáhají civilnímu obyvatelstvu v rámci povodní. 102. průzkumný prapor navázal úzkou spolupráci s regionálními organizacemi a sdruženími a pořádá vlastní charitativní akce ve prospěch dětských domovů a nemocnic. V současné době tvoří většina příslušníků průzkumného praporu jádro 8. jednotky PRT, která až do února 2012 plní úkoly v afghánském Lógaru.

Autor: poručice Kateřina Ramil
Foto: svobodník Roman Štarha

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky