Airborne_Triathlon - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Příslušníci 102. průzkumného praporu opět dokázali, že jsou nejlepší!


  Ve dnech 8.6. - 12.6.2015 proběhla mezinárodní soutěž výsadkových družstev, která je známa pod názvem Airborne Triathlon „Memoriál Nikolaje Martynova“, příslušníka 43. výsadkového mechanizovaného praporu, který zahynul v Afghánistánu.
  
  Celkově se soutěže účastnilo 17 soutěžních družstev z různých útvarů armády. Soutěže se účastnily i týmy ze zahraničí, přesněji ze 173. výsadkové brigády armády USA a výsadkářů z 18. výsadkového praporu z Polska. Za 102. průzkumný prapor se účastnily dvě tříčlenná družstva složená z jednoho příslušníka štábu, jednoho příslušníka 1. průzkumné roty a čtyřech příslušníků 3. průzkumné roty.

  Airborne Triathlon se skládal z bojové dráhy výsadkáře, střeleckém souboji a seskoku padákem na přesnost. Klání začalo střeleckým soubojem. Cílem bylo ,,metodou pavouka“ vyřadit v souboji ostatní soutěžní družstva střelbou na padající terče ve vzdálenosti patnácti metrů z pistole Glock 17. Nevýhodou pro příslušníky 102. průzkumného praporu byla zbraň, která není organická a pouzdro, z kterého se zbraň tasila. V tomto souboji hrála také velikou roli dávka štěstí v losování pořadí družstev a nervozita, která se u některých soutěžících také projevila. Přesto se podařilo dosáhnout 3. místa. Toto umístění bylo dobrým začátkem do další etapy závodu.

  Nedaleko chrudimského letiště, v prostoru Podhůra, čekala na soutěžící týmy sedm kilometrů dlouhá bojová dráha výsadkáře.  Cílem bylo tuto dráhu zdolat v co nejkratším čase. Začátek bojové dráhy tvořila lanová dráha ve stromové výšce 5 metrů nad zemí. Dále pak na soutěžící čekala disciplína orientační běh, transport raněného a obsluha spojovacího prostředku        RF-13/05. Závěr bojové dráhy tvořilo překonání vodní překážky s 10kg zátěží. Tato etapa Airborne Triathlonu prověřila 102jkaře v týmové spolupráci.
Poslední a hlavní etapa triathlonu patřila seskokům z vrtulníku Mi 171š na letiště Chrudim. Výška seskoku byla 500 metrů a cílem bylo jako tým dopadnout co nejblíže k vyznačené čáře. Z celkových třech plánovaných seskoků se kvůli letovému úsilí podařilo uskutečnit pouze dva seskoky. I přesto se nám podařilo vybojovat druhé místo na přesnost a díky tomu se posunout v celkovém pořadí na první místo v Airborne triathlonu.

  Pak už na soutěžící čekalo vyhodnocení a předávání pohárů a medailí velitelem 4.brn plukovníkem gšt. Ing.Miroslavem Hlaváčem a velitelem 43.vmpr podplukovníkem Mgr. Róbertem Dziakem za jednotlivé etapy. Na závěr ceremoniálu předala hlavní pohár soutěže Airborne triathlonu maminka Nikolaje Martynova vítěznému týmu 102. průzkumného praporu.
Příslušníci 102. průzkumného praporu v tomto klání obsadili vynikající 1. místo v celkovém pořadí. Dále pak příslušníci 102jky obsadili 2. a 3. místo v přistání na přesnost s padákovým kompletem OVP 80.08 a 3. místo ve střeleckém souboji z pistole Glock17. Účast 102. průzkumného praporu se všem zaryla do paměti díky výsledkům a celkovému nasazení v soutěži.  

  „Naše příprava na tuto soutěž proběhla sporadicky z důvodu velkého počtu plněných úkolů. Ale i přes vytíženost našeho praporu se podařilo díky našemu úsilí provést cvičně alespoň dva seskoky, vyzkoušet si lanovou dráhu v Olomouci a dále díky velké píli, „našeho trenéra“ rotmistra Tomáše Jandery, jsme si mohli vyzkoušet střelbu, která nás čekala. Dále už bylo vše v naších pevných a zkušených rukou“, hodnotí závěrem rotný Tomáš Liška.

Autor: rtm. Petr Horáček
Foto: 102. pzpr/ 43.vmpr


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky