AZ_kveten - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Výcvik čety Aktivních záloh 102. průzkumného praporu a 3. průzkumné roty


  Ve dnech 25. - 29.5. proběhl letos již v pořadí druhý výcvik čety AZ, tentokrát zaměřený na provedení přepadu průzkumnou skupinou a zvládnutí aeromobilní činnosti s vrtulníkem Mi-171š.
  Zatímco příslušníci AZ nacvičovali jednotlivé fáze přepadu, příslušníci 3. průzkumné roty se intenzivně připravovali na střelby z vozidel LOV IVECO v rámci Komplexní kontroly organizované velitelem Pozemních sil. I přes složité podmínky na střelnici Velká Střelná (VÚj Libavá) jednotka cvičení střeleb splnila a prokázala tak svou připravenost.

  Během prvních třech dnů AZ nejprve procvičovali jednotlivé modelové situace. Po zvládnutí tohoto kroku četa obdržela bojový úkol s cílem provést propátrání a nalezení zájmového objektu. Během noci pak museli prostor odpozorovat s cílem zjistit maximum informací o střežení, velikosti a síly nepřítele, který se v objektu nacházel. Jejich práci komplikoval protivník (značkaři - příslušníci 3. průzkumné roty), který prováděl monitorování přilehlé oblasti vozidly LOV IVECO s cílem rozkrýt postavení a pozorovací stanoviště průzkumníků
„záložáků“. Časně nad ránem provedla četa AZ přepad daného objektu s cílem zmocnit se zajatce a důležitých dokumentů. Během provádění přepadu byli „záložáci“ nuceni vypořádat se s nástrahami, které na ně připravili vojáci značkující protivníka.

  Poslední fáze výcviku bylo procvičení aeromobilní činnosti na výsadkovém cvičišti v Prostějově a následným nácvikem zasazení průzkumného orgánu k plnění úkolu vrtulníkem Mi-171š.
Vyvrcholením výcviku AZ bylo provedení přepadu velitelského stanoviště v rámci Dne otevřených dveří 102. průzkumného praporu. Jelikož příslušníci AZ svým nadšeným přístupem opět nezklamali, měli možnost své umění předvést naostro hned dvakrát. Poprvé provedli přepad s využitím vozidel LOV IVECO a podruhé pak s podporou vrtulníku
Mi-171š. Jejich nasazení bylo tak hned dvakrát odměněno bouřlivým potleskem přihlížejících diváků.
 
  Výcvik AZ byl ukončen slavnostním nástupem na síni tradic za účasti hlavních funkcionářů praporu. Velitel praporu podplukovník René SABELA odměnil jednotlivé velitele družstev za vzorné plnění úkolů výcviku a přivítal čtyři nové příslušníky čety AZ, kteří obdrželi tmavě zelený baret (symbol průzkumného vojska) a nášivku 102. průzkumného praporu jako znak přijetí do „průzkumácké“ rodiny.

Autor: kpt. Bc. Václav POKLUDA
Foto: 3. PzR, AZ
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky