charitativni-akce-2013 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Sportovní desetiboj pro Verunku

Prostějovské letiště se dne 12. září 2013 stalo kolbištěm pro šest desetičlenných družstev 102. průzkumného praporu, která v rámci charitativní akce s názvem Sportovní desetiboj zápolila pro dobrou věc. Cílem nebylo vyhrát, ale podpořit finanční sbírku k zakoupení polohovacího zařízení pro Verunku.

V letošním roce si stodvojkaři ve spolupráci se Střediskem rané péče SPRP Olomouc vybrali pětiletou holčičku z Konice. Verunka Vévodová trpí od narození kvadruparézou, dětskou mozkovou obrnou a vadou dolních končetin. Židlička pro děti se speciálními potřebami by měla být běžnou součástí Verunčina života, ale její pořízení je nad finanční možnosti rodinného rozpočtu. A tak se vojáci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka dohodli, že výtěžek pátého jubilejního ročníku charitativní akce poputuje do Konice.
Na podporu finanční sbírky uspořádali příslušníci útvaru Sportovní desetiboj se zajímavými disciplínami, jako například tažení tatry T-815 na vzdálenost 50 m, šněrování kanad na časovou normu nebo prolézání oky sítě bez doteku lana. „Nikdy jsem tatru netahala, nevěřila jsem, že to zvládneme,“ komentovala na cílové čáře jednu z nejtěžších disciplín velitelka dívčího soutěžního družstva nadporučice Petra Stryková. Nejlepšími desetibojaři v rámci soutěžního klání se nakonec stalo družstvo 2. průzkumné roty.
Na slavnostním nástupu všichni účastníci charitativní akce netrpělivě očekávali předání darovacího šeku. Až do poslední chvíle nikdo z přítomných netušil, zda-li se i v letošním roce podařilo dostát předsevzetím a splnit účel celého projektu. Když na šeku zazářila částka 37 800 Kč, spokojenost na straně přispěvatelů a překvapení a štěstí na straně obdarovaných, bylo největší odměnou všem. „Jsem rád, že mohu rodině Vévodových a především Verunce jménem příslušníků 102. průzkumného praporu zaručit, že jimi vybrané polohovací zařízení zakoupíme, a v co nejkratším termínu přijedeme osobně předat,“ slíbil velitel praporu podplukovník René Sabela. Závěrečná slova však patřila mamince. „Poprvé v životě se s Verunkou účastníme takové akce. Hrozně si toho vážíme a každému, kdo přispěl byť jednou korunou, na stodvakrát děkujeme.“
Příslušníci 102. průzkumného praporu touto cestou děkují 53. brigádě průzkumu a elektronického boje Opava, Velitelství Vojenské Policie Olomouc, Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Praha, veliteli 601. skupiny speciálních sil Prostějov a především panu primátorovi města Prostějov Miroslavu Pišťákovi za všechny příspěvky do finanční sbírky. I díky jim bude mít Verunka dětství jednodušší.
Text: npor. Kateřina Ramil
Foto: rtm. Michal Bureš, svob. Roman Štarha
www.102pzpr.army.cz


_____________________________________________________________________________________  

Tradice pořádání charitativních akcí u 102. průzkumného praporu sahá do roku 2009. Hlavní myšlenkou všech projektů byla podpora dětí. Historicky první charitativní akcí byl „Kutuzovův pochod“ jehož cílem bylo překonat pěším přesunem vzdálenost z Prostějova do Slavkova. Výtěžek finanční sbírky byl věnován Fondu ohrožených dětí Klokánek a Dětskému domovu Plumlov.
V roce 2010 se příslušníci stodvojky rozhodli uspořádat akci s názvem „24 hodin na kole“. Družstva vybavená jízdním kolem soutěžila po celých 24 hodin v počtu ujetých kilometrů. Výtěžek byl rozdělen mezi Dětský domov v Plumlově a dětské oddělení prostějovské nemocnice.
V roce 2011 byla charitativní akce „Pochod za dětským úsměvem“ ojedinělá tím, že probíhala na dvou kontinentech. V České republice a v Afghánistánu, kde působili příslušníci 102. pzpr v rámci 8. jednotky PRT. Do projektu byly dále zapojeny i „stonožkové“ školy z celé České republiky. Finanční sbírka z roku 2011 byla věnována Dětskému domovu v Plumlově.
 Ročník 2012 se nesl opět v duchu přátelského zápolení. Charitativního turnaje v malé kopané se zúčastnila družstva kolegů z celé 53.bPzEB, VeSpS, VP, ale i Jednoty České obce legionářské a prostějovského Územního odboru policie ČR s přispěním primátora města Prostějova pana Miroslava Pišťáka. Výtěžek z charitativní akce v loňském roce putoval na nákup speciálních zařízení ve prospěch stálého pacienta dětského oddělení prostějovské nemocnice Kristiánka.
 Spolu s ročníkem 2013 se charitativními akcemi dokázalo získat neuvěřitelnou částku 161 700 Kč.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky