cviceni-kandak-2012 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Cvičení KANDAK III
V termínu 26. 11. 12. 12. 2012 proběhla v JMRC Hohenfels (SRN) příprava 2. jednotky MAT Wardak pod velením mjr. Petra Molinského. Výcviku se zúčastnilo padesát příslušníků 102. pzpr, 532. prEB, VeSpS, VeV-VA a 225. prbz.
V první fázi cvičení prošli naši příslušníci výcvikem zaměřeným na COIN, C-IED, Roll-Over, výcviku na střeleckém trenažeru a nácviky bojových drilů pod vedením amerických instruktorů. V této fázi si vojáci také převzali vozidla HMWEE a další potřebný materiál pro provedení výcviku.
V druhé fázi plnili čeští vojáci role replikantů afghánské národní armády pro chorvatský MAT, který procházel procesem certifikace a začátkem roku 2013 odjíždí plnit úkoly operačního nasazení na území Afghánistánu.
Manévrová jednotka pod velením kpt. Milana Němce a za přítomnosti chorvatských mentorů prováděla v průběhu cvičení tři operace; Search and Attack, Cordon and Search a Base Defense.
Štáb jednotky měl za úkol tyto operace naplánovat a řídit. Příslušníci štábu si přitom procvičili vojenský rozhodovací proces (MDMP) a řízení operace prostřednictvím taktického místa velení.
I přes ztížené klimatické podmínky splnila jednotka všechny úkoly na vysoké úrovni.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky