den_otevrenych_dveri - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ČlánkyDen otevřených dveří


Dne 24.6.2010 proběhl Den otevřených dveří velitele 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka.
 Akce, která proběhla od 09,00 do 12,00 hodin na letišti vějově, se zúčastnili zejména žáci MŠ, ZŠ, SŠ Prostějova a okolí. Počet návštěvníků se vyšplhal na 1658 osob.
 V prostorách letiště proběhla prezentace  statických a dynamických ukázek VÚ 3771, Vojenské policie a svojí účastí přispělo i KVV Zlín.
 Na statických ukázkách návštěvníci mohli shlédnout techniku, materiál a zbraně dílčích jednotek útvaru, kde velký zájem budila prohlídka BVP 2 těžké průzkumné roty, výstroj a výzbroj roty hloubkového průzkumu jako např. převlek odstřelovače a možnost vyzkoušet maskovací barvy. Ve slunném počasí přišla vhod a byla hojně navštěvována polní kuchyně roty logistiky, která zabezpečovala vlažný čaj pro návštěvníky. Bez povšimnutí nezůstali zdravotníci se sanitou ani spojaři velitelské roty a technika roty bezpilotních průzkumných prostředků, která měla připravenou prezentaci prostředku Raven. U Vojenské policie budila pozornost zejména policejní motorka.
 Dynamické ukázky byly zahájeny přepadem zamaskovaného objektu dvěma vozidly a vojáky těžké průzkumné roty s maximálním využitím imitačních prostředků, dále ukázky pokračovaly seskokem určených VZP útvaru, ukázkou Vojenské policie, která předvedla činnost při zadržení nebezpečného pachatele. Závěrečnou ukázkou bylo předvedení prvků bojového umění MUSADO. Tato ukázka měla tak velký úspěch, že se po druhém provedení přepadu zrealizoval ještě jednou. I napodruhé sklidili aktéři ukázky obdiv a velký potlesk.
 Spokojenost kantorů, spokojenost dětí, jejich  výrazy překvapení a údivu během ukázek byly tou nejlepší odměnou a jsou poděkováním všem účastníkům této akce, která je jedním ze způsobů jak armádu prezentovat na veřejnosti a získat tak důvěru a úctu občanů. Takovéto akce přinášejí povědomí o práci našich vojáků, radost malým návštěvníkům, která tyto pozitivní vztahy a povědomí prohlubuje. Další pozitivní možností jak prohloubit pozitivní vztah veřejnosti k armádě jsou „charitativní akce“ v režii útvarů, které jsou projevem nejen dobré vůle pomáhat, ale i projevem sounáležitosti armády k naší společnosti. Děkujeme za zájem.

Autor článku: por. Helena Vrzalová 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky