hraz_2009 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


HRÁZ 2009: Společné cvičení armády a policie

Ve dnech 14. až 17. září 2009 proběhlo ve Zlínském kraji v oblasti Vizovické vrchoviny součinnostní cvičení příslušníků 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka z Prostějova s Policií České republiky Zlín - HRÁZ 2009.

Vojenští profesionálové rozvinuli společné operační středisko v Sirákově a vybudovali základnu v polních podmínkách v Těchlově. Ta sloužila pro koordinaci akce, podporu a logistické zázemí bojové jednotky.

Cílem cvičení bylo prohloubit spolupráci mezi Armádou České republiky a Policií ČR v plnění společných úkolů v období přijatých mimořádných opatření, dále prověřit fyzickou zdatnost a psychickou odolnost vojenských profesionálů, procvičit štáb a jednotky praporu v plnění úkolů v civilním sektoru. Fiktivní námět cvičení simuloval činnost radikálních skupin ze zahraničí na území státu a jejich zajištění vlastními jednotkami.

Část průzkumných orgánů praporu vystupovala v roli polovojenských skupin, které se zaměřily na ochromení vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky. Získávaly informace o objektech orgánů územní samosprávy, státních institucích, ale i objektech sloužících veřejnosti, s cílem destabilizovat bezpečnostní jednotky. Cílem činnosti průzkumné roty „P“ ve spolupráci s příslušníky Policie ČR bylo naopak zajistit protivníka. V oblasti Vizovic působilo 250 vojáků a civilních policistů.

Rozvinutí a aktivace takzvané "hráze" v osídlené lokalitě mezi obcemi Vizovice a Pozděchov bylo vyvrcholením cvičení. Uzavření úseku přechodu radikálních skupin a zabezpečení jeho neprůchodnosti mělo zabránit přechodu polovojenských dvoučlenných týmů za podpory vrtulníku Policie ČR s termovizí a kontrolně propouštěcího místa na příjezdových komunikacích. Propátrávání a střežení linie s možným výskytem mrtvých schránek, díky nimž získávaly polovojenské týmy informace o trase přesunu, hrálo významnou roli při odhalení protivníka.

Příslušníci roty hloubkového průzkumu představovali polovojenské týmy napojené na radikální skupiny v dané oblasti. Překonávali trasu přesunu zejména v nočních hodinách. Cvičení se v mnohém nelišilo od standardního vyvedení ve vojenských výcvikových prostorech, ale náročný terén Valašska, spánková deprivace i pohyb v osídlených aglomeracích byly novinkou a značným posunem v získávání zkušeností. „V reálných podmínkách bychom se snažili vyhnout kontrolně propouštěcím místům, ale vzhledem ke koncepci cvičení, jsme poslední úsek překonávali v ranních hodinách, což značně zjednodušilo naše odhalení,“ zdůraznil jeden z velitelů týmu podporučík Tomáš Galek.

Zajištěno bylo téměř 50 % polovojenských týmů. „Vzhledem k cíli cvičení a situaci, kdy se jedná o bezpečnost státu, je pro nás prioritou odhalit a zajistit skupiny, které by daný stav mohly narušit. Mne, jako zástupce velitele praporu, na druhou stranu těší úroveň vycvičenosti vlastních vojáků a jejich schopnost přizpůsobit se zátěžovým situacím,“ uvedl zástupce velitele praporu major René Sabela.

Zdroj: www.army.cz
Autor: kapitánka Jolana Fedorková, velitelství společných sil Olomouc
Foto: rotný Roman Štarha 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky