humint - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Výcvik roty Humint


Ve dnech 19.5. - 23.5. 2014 proběh ve vojenském újezdu Libavá nepřetržitý komplexní výcvik příslušníků roty HUMINT, který byl koncipován na základě zkušeností z operací ISAF. Výcvik byl proveden formou modelových situací. Po každé modelové situaci instruktoři provedli vyhodnocení. V případě, že v činnosti cvičících byly zjištěny nedostatky, celá situace se zopakovala. První den proběhl nácvik činnosti na operačním pracovišti. Příslušníci skupin si procvičili řízení zasazených jednotek v prostoru. V případě, že zasazené jednotky se dostaly do problému, museli vojáci na operačním pracovišti analyzovat vzniklou situaci a adekvátně na ní zareagovat, ať už aktivací QRF, vyžádáním zdravotnické podpory MEDEVAC, nebo přeúkolováním jiné manévrové jednotky v prostoru.
V dalších dnech příslušníci roty HUMINT procvičili činnosti během patrolování v zájmovém prostoru. Během plnění úkolů museli vyřešit situaci s nalezeným IED (Improvised Explosive Device), které bylo umístěno značkovací skupinou tak, aby to odpovídalo reálným zkušenostem, se které jsme získali během nasazení v zahraničních operacích v Afghanistánu.
Během tohoto výcviku vojáci procvičili provádění kontrol 5/25. V případě nalezení možného IED také činnost 4Cs a následné zpracování a odeslání UXO/IED reportu na operační pracoviště.
Dále si vojáci procvičili činnost při napadení, kde byl kladen důraz na způsob velení a okamžitou reakci každého příslušníka během napadení skupiny. V rámci vybraných modelových situací bylo procvičováno i ošetřování zraněných během bojové činnosti specialisty CLS (Combat Life Saver) a velitelem skupiny zpracování a odeslání reportu pro vyžádání zdravotnické podpory MEDEVAC.
Během cvičení museli být příslušníci skupin mimo jiné schopni rozpoznat a dokázat reagovat na přítomnost sebevražedného atentátníka, kterého měli po pozitivní identifikaci okamžitě eliminovat.
Jednou ze součástí výcviku byla i řidičská příprava, v rámci které proběhly jízdy v terénu ve dne a v noci za použití PNV (přístroj nočního vidění) Klára.

Autor: kpt. Pokluda
Foto: Archiv rH


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky