MALI - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


STONOŽKA VE SPOLUPRÁCI S 53. PPzEB V AKCI

Hlavní město Bamako, které se nachází v africké zemi Mali, se na několik měsíců stalo místem působení prostějovských průzkumníků. Mají zde za úkol chránit velitelství mise EUTM Mali (European Union Training Mission Mali) a zároveň reprezentovat schopnosti a možnosti AČR.
Již devatenáct let funguje spolupráce mezi armádou České republiky a hnutím „Na vlastních nohou“ Stonožka. Proto není divu, že se iniciativa tohoto sdružení obrací všude, kde působí čeští vojáci.
„Jsme velmi hrdi na to, že v České republice toto hnutí vzniklo a dalo si za jeden z cílů podporovat obyvatele sužovaných krajin, a to ve spolupráci s AČR, která své vojáky v těchto krajinách mívá. Proto s velkou vděčností a zodpovědností vůči nejmenším dárcům a přispěvovatelům, předáváme jejich dary tam, kde to vidíme, díky naší přítomnosti, jako nejdůležitější“, řekl velitel 1. ÚU AČR v Mali kapitán Marek Krajčík, jež je příslušníkem 53. pPzEB. On sám se tohoto okamžiku účastnil, aby mohl jako velitel české mise v Mali garantovat, že tyto dary budou předány tam, kde je toho potřeba. Velitel kapitán Marek Krajčík ve spolupráci s kapitánem L.G. (garant projektu STONOŽKA v Mali) vytipovali a ocenili šest žáků základní školy, s nejlepším prospěchem, aby i tímto způsobem upozornili na důležitost a potřebnost vzdělání, pro budoucnost této země.
Ostatním žákům škol v KATI jsme předali psací a jiné pomůcky, důležité pro výuku, prostřednictvím jejich ředitelů a učitelů. Tyto pomůcky jsou v naší republice standardem, nicméně zde jsou velkou vzácností. Proto náš dar vzbuzuje velmi kladnou odezvu u našich kolegů malijských vojáků, ale také u rodičů, učitelů, či politických představitelů. Velmi důležité je toto gesto právě při jednání s různými představiteli státní správy, kteří v nás mohou vidět nejen dobře vycvičené a organizované vojáky, ale také lidi z masa a kostí, kteří jsou schopni vnímat problematiku chudších částí světa v širším měřítku.
„Při osobní návštěvě nás také zajímalo, jaké cíle, či čeho chtějí žáci základních škol dosáhnout. Velmi nás překvapilo jejich sebevědomí a jasný názor na to, čím by chtěli být. V podstatě se to ani nelišilo od přání našich dětí. Nejčastější profesí, která byla zmíněna, byla profese vojáků, učitelů, doktorů..  Mezi dotazovanými byla zmíněna i touha být fotbalistou, či automechanikem. Pan ředitel nám pak i prozradil, že víceméně přání dětí je stát se tím, čím jsou jejich rodiče. Dary z hnutí STONOŽKA by jim mohlo tyto cíle pomoci dosáhnout, proto bych chtěl touto formou poděkovat všem, kteří se této  sbírky účastnili, přispěli, či jinak organizovali. Na přiložených fotografiích můžete vidět, že Vaše snaha nebyla nadarmo. Díky Vám mnoho dětí zde v Mali může lépe a snadněji studovat a snad i časem dosáhnout lepších možností, než měli jejich rodiče. Děkuji!“
velitel 1. ÚU AČR MALI kapitán Marek Krajčík.

Školní docházka v Kati, části Bamaka, hlavního města Mali
Školní budova v distriktu Kati je složena ze dvou škol „prvního stupně“ (1 .- 6. třída) a jedné školy „druhého stupně“ (7. – 9. třída), kdy každá škola má svého ředitele a navštěvuje ji celkem 850 studentů. Doba výuky je od 8:00 do 12:00 a po obědě od 15:00 do 16:00. Výuku provádí v souhrnu 48 učitelů, z majoritní části residentů Kati, pár jich denně dojíždí z centra Bamaka.
Výuka je zaměřena na předměty jako čtení, psaní, dějepis, zeměpis, matematika, biologie, přírodní vědy a samozřejmě mimo místní jazyk Bambara i Francouzštinu.
Po absolvování devíti let školní docházky jsou studenti podrobeni státní zkoušce. Při jejím úspěšném složení, může student pokračovat ve studiu středoškolského stupně vzdělání. V opačném případě má možnost vybrat si učňovský obor bez přijímacího řízení. Školní docházka v Mali není povinná.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky