O 102. průzkumném praporu - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

102. průzkumný prapor Prostějov


Charakteristika a poslání organizačních celků

102. průzkumný prapor (pzpr) je útvarem 53. pluku průzkumu a elektronického boje, Velitelství pozemních sil AČR.

Jednotky 102. pzpr jsou schopny modulárním vyčleněním sil a prostředků ve prospěch vytvářených  

ÚU A ČR plnit úkoly hloubkového, bojového, optoelektronického vzdušného průzkumu, úkoly zpravodajství z lidských zdrojů (HUMINT) a monitorování situace v přiděleném prostoru v bojových i nebojových operacích, ve dne i v noci, ve ztížených povětrnostních i terénních podmínkách.

Vyznačuje se vysokým stupněm pohotovosti a části sil je schopen plnit úkoly výsadkem na padácích nebo vysazením z vrtulníku.

Na základě požadavku velení AČR muže také 102.pzpr vytvořit jádro úkolové uskupení (ÚU) praporního typu nebo na bázi průzkumné roty vytvořit ÚU rotního typu se schopnostmi ISR.

Využitelnost

102. pzpr je vojenským útvarem určeným:

 • k vedení hloubkového, bojového, optoelektronického vzdušného  průzkumu, k  plnění  úkolu zpravodajství z lidských  zdrojů  (HUMINT) a monitorování  situace v přiděleném prostoru vyčleněnými silami a prostředky ve prospěch vytvářených ÚU AČR v souladu s politicko - vojenskými ambicemi  ČR v bojových i nebojových operacích, ve dne i v noci, ve ztížených  povětrnostních  i terénních podmínkách;

 • k posílení ostrahy státní hranice, střežení  důležitých objektů a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR;

 • kromě výše uvedených úkolů  mohou být ve zvláštních případech jednotky 102. pzpr použity obdobně jako jednotky lehkého motorizovaného praporu.


Hlavními součástmi 102.pzpr jsou:

Rota hloubkového průzkumu (rhpz)

 • RHPz je prioritně předurčena k plnění úkolů hloubkového průzkumu ve prospěch vytvářených ÚU AČR.

 • je schopna ze své sestavy vytvořit 4 skupiny hloubkového průzkumu (SHPz) o 8 osobách,

 • SHPz je schopna provést průzkum prostoru o velikosti 25-50 km² za 24 hodin a je schopna plnit úkoly průzkumu po dobu až 14 dní s dozásobením do vzdálenosti 100 km od místa velení jednotky,

 • SHPz je schopna zasazení výsadkem na padácích, provedením speciálních seskoků (HAHO/HALO), nebo vysazením z vrtulníku.

 • je vybavená vozidly LRD-110.


1. průzkumná  rota (1.pzr)

 • 1. pzr je prioritně předurčena k plnění úkolů bojového průzkumu ve prospěch vytvářených ÚU AČR.

 • 1. pzr je schopna ze své sestavy vytvořit 12 průzkumných skupin (PzS) o jednom vozidle a 4 osobách nebo 6 PzS o dvou vozidlech a 8 osobách,

 • PzS je schopna provést průzkum prostoru o velikosti 25-50 km² za 24 hodin a je schopna plnit úkoly průzkumu bez dozásobení po dobu 3 dnů do vzdálenosti 25 km od řídící radiové stanice bez použití retranslace,

 • 1. pzr je schopna zasazení výsadkem na padácích, nebo vysazením z vrtulníku.

 • rota je vybavená vozidly LRD-130 Kajman.


2. průzkumná  rota (2.pzr)

 • 2. pzr je prioritně předurčena k plnění úkolů bojového průzkumu ve prospěch vytvářených ÚU AČR.

 • 2. pzr je schopna ze své sestavy vytvořit 12 průzkumných skupin (PzS) o jednom vozidle a 4 osobách nebo 6 PzS o dvou vozidlech a 8 osobách,

 • PzS je schopna provést průzkum prostoru o velikosti 25-50 km² za 24 hodin a je schopna plnit úkoly průzkumu bez dozásobení po dobu 3 dnů do vzdálenosti 25 km od řídící radiové stanice bez použití retranslace,

 • 2. pzr je schopna zasazení výsadkem na padácích, nebo vysazením z vrtulníku.

 • rota je vybavená lehkými obrněnými vozidly (LOV) IVECO.


Rota bezpilotních průzkumných prostředků (rbpzp)

 • je prioritně předurčena k plnění úkolů optoelektronického vzdušného průzkumu ve prospěch vytvářených ÚU AČR.


Je schopna ze své sestavy vyčlenit:

 • 1 skupinu k plnění úkolů optoelektronického vzdušného průzkumu taktickým bezpilotním prostředkem „Scan Eagle“ ve dne a v noci do vzdálenosti 100 km od pozemní řídící stanice a působit jedním kompletem bpzp až 24 hodin,

 • 4 družstva k plnění úkolů optoelektronického vzdušného průzkumu taktickým bezpilotním prostředkem kategorie mini „RQ-11B Raven“ ve dne a v noci do vzdálenosti 10 km od pozemní řídící stanice.


Rota HUMINT (rH)

 • rota HUMINT je prioritně předurčena k plnění úkolů zpravodajství z lidských zdrojů ve prospěch vytvářených ÚU AČR.


R
ota HUMINT je schopna:

 • shromažďovat zpravodajské informace z lidských zdrojů od obyvatelstva v místě nasazení,

 • provádět zdrojové i nezdrojové operace,

 • odhalovat a eliminovat hrozby protivníka,

 • poskytovat včasné, přesné a relevantní ZI,

 • integrovat se do systému ISR, JISR,

 • plnit úkol bez podpory a dozásobení do tří dnů,

 • ze své sestavy vytvořit 6 skupin HUMINT (SHU) o 6 osobách,

 • rota je vybavená vozidly LRD-110.


Rota logistiky (rlog)

 • rlog je určena k všestranné logistické podpoře 102. průzkumného praporu


P
lní tyto hlavní úkoly:

 • realizuje materiální zabezpečení pro všechny jednotky praporu,

 • poskytuje technické zabezpečení včetně provádění běžných oprav I. úrovně,

 • poskytuje proviantní zabezpečení včetně zásobování vodou,

 • realizuje přepravu materiálu a osob praporu,

 • zabezpečuje správu přiděleného barákového tábora Potštát.


Průzkumná
rota aktivních záloh (pzč AZ)

 • Úkolem této roty, je udržovat a zdokonalovat připravenost záloh v odbornosti průzkumník.  Úkoly průzkumné  roty  aktivních záloh jsou obdobné jako u profesionálních průzkumných rot.


PzR AZ je předurčena k:

 • provádění bojového průzkumu získáváním informací o protivníkovi, terénu a počasí v prostoru zpravodajské odpovědnosti, potřebných pro rozhodování velitelů na všech stupních velení,

 • posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů,

 • plnění dalších úkolů v době míru při povodních, při rozsáhlých lesních požárech, při průmyslových haváriích, při řešení rozsáhlé migrace cizího obyvatelstva na území ČR a při řešení situace hrozících teroristických útoků.

 • 3.pzr je předurčena k posílení profesionálních průzkumných rot nebo k plnění úkolů bojového a hloubkového průzkumu ve prospěch ÚU AČR.

 • 3.pzr je schopna ze své sestavy vytvořit 2 skupiny hloubkového průzkumu (SHPz) o 8 osobách, 8 průzkumných skupin (PzS) o 4 osobách nebo 4 PzS o 8 osobách.

 • 3.pzr je schopna částečného zasazení výsadkem na padácích nebo kompletního vysazení z vrtulníku.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky