osmicka_ma_za_sebou_tvrdou_zkousku - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


Osmička má za sebou tvrdou zkoušku, ve které obstála se ctí

8.3.2012
• Na prostějovském náměstí T. G. Masaryka ve čtvrtek 8. března to na adresu příslušníků 8. jednotky PRT AČR konstatoval ministr obrany Alexandr Vondra.

Úkol 8. jednotky provinčního rekonstrukčního týmu nasazeného od srpna loňského roku v afghánské provincii Lógar byl úspěšně splněn.

Od roku 2008, kdy v této provincii začal působit první samostatný český provinční rekonstrukční tým, je to již osmá rotace, která se podílela na rekonstrukci této hornaté země a na zajištění stability a bezpečnosti celého regionu.

Za svou nelehkou práci vojáci převzali od ministra obrany Alexandra Vondry, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Vlastimila Picka a dalších hostů, představitelů státní správy a územní samosprávy Medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí a Záslužné kříže ministra obrany České republiky Tři z nich obdrželi od Vlastimila Picka také Čestný odznak AČR Za zásluhy III. stupně a šest vojáků převzalo z rukou generálmajora Aleše Opaty věcné dary.

„Můj dík patří vám všem. Dvě jmenovité výjimky však učiním, chci poděkovat vašemu veliteli podplukovníku Pavlu Andráškovi za to, že se mu podařilo dokonale sladit činnost jednotky i civilního expertního týmu, za jehož bezpečnost jste byli odpovědni,“ řekl v projevu na zaplněném prostějovském náměstí ministr Vondra a pokračoval: „Velmi si vážím hrdinského činu rotného Michala Novotného, který bez ohledu na hrozící nebezpečí zachránil život těžce zraněnému americkému vojákovi a obdržel za to bronzovou hvězdu od předsedy sboru náčelníků štábů americké armády generála Martina E. Dempseyho.“

Generál Picek ocenil především, že prostějovští vojáci, ze 102. průzkumného praporu spolu s dalšími příslušníky jednotky z 25 vojenských útvarů a zařízení české armády odvedli velmi dobrou práci, kterou posílili nejen své dosavadní zkušenosti, ale hlavně podtrhli dobré jméno České republiky a jejích ozbrojených sil na mezinárodní scéně.

Za svoji činnost v bojových operacích získala řada z vojáků osmé jednotky uznání od koaličních partnerů, především odznaky Combat Infantryman Badge a Combat Action Badge.

V průběhu 27 operačních týdnů provedli příslušníci 8. jednotky PRT pod velením podplukovníka Pavla Andráška více než 190 patrol k projektům realizovaných civilní částí českého provinčního rekonstrukčního týmu a skupinou CIMIC/PSYOPS.
V součinnosti s koaličními silami a afghánskými bezpečnostními složkami strávili 140 dnů aktivní účasti v devíti operacích s cílem zvýšit bezpečnost v oblasti a posílit místní vládu a afghánské bezpečnostní složky.
Patnáctkrát byl aktivován Quick Reaction Team (QRT).
Stošedesátkrát využili pro plnění operačního úkolu bezpilotní průzkumný prostředek.
Vojáci týmu EOD (Explosive Ordnance Disposal) vyjeli čtyřicetkrát k incidentům a dvacet dalších incidentů řešili při třinácti výjezdech jednotek RCP (Route Clearance Patrol).
Příslušníci skupiny Vojenské policie zajišťovali mentoring (výcvik a výuka)čtyř základních kurzů pro více než 200 policejních rekrutů.
Vojáci skupiny CIMIC/PSYOPS realizovali ve prospěch místního obyvatelstva 36 projektů v hodnotě téměř 67 tisíc dolarů.
Český provinční rekonstrukční tým (PRT) je společným projektem ministerstev zahraničních věcí a obrany. Na území Afghánistánu působí příslušníci civilní i vojenské části PRT od roku 2008 v rámci mise ISAF NATO.

Důvodem rozhodnutí o vyslání týmů bylo posílení účasti České republiky při obnově Afghánistánu v úsilí mezinárodního společenství k zajištění stability, bezpečnosti a podpory rekonstrukčního procesu nezávislé islámské republiky.
Civilní část provinčního rekonstrukčního týmu tvoří v současnosti 12 odborníků vybraných Ministerstvem zahraničních věcí ČR, kteří zajišťují konkrétní rozvojové a rekonstrukční programy, zaměřené zejména na bezpečnost, vodní hospodářství, zemědělství, infrastrukturu, vzdělávání. Tito experti úzce spolupracují s provinční vládou, radami starších ( tzv. šúrami) a dalšími představiteli provincií a s bezpečnostními složkami, jichž se rozvojové projekty rovněž týkají. Prioritami civilní části PRT jsou podpora místní vlády, médií a ekonomický rozvoj provincie Lógar.
Vojenská část se zabývá bezpečností civilních expertů, dopravou a ochranou při jednáních či výjezdech mimo základnu i na ní. V pětileté historii působení jednotek Provinčního rekonstrukčního týmu se v Afghánistánu vystřídali vojáci 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 53. brigády průzkumu a elektronického boje. Nedílnou součástí provinčního rekonstrukčního týmu jsou profesionálové ze 103. střediska CIMIC/PSYOPS, kteří tvoří složku tzv. civilně vojenské spolupráce, jež má zaškol koordinovat činnost vojenských složek s civilními experty při rekonstrukci země a příslušníci vojenské policie.

Do dnešního dne bylo v rámci plnění úkolů PRT dokončeno 196 projektů a v současné době je realizováno 22 dalších.

Autor: Miroslav Šinelář a rotmistryně Helena Suralová

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky