Pochod Brno - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


I. Vojenský pochod Brno

Ve dnech 6. - 8. května 2011 se v okolí Brněnské přehrady uskutečnil 1. vojenský pochod Brno s cílem uctění 66. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Jeho účastníci obdrželi kromě dekretu o absolvovaných kilometrech i pamětní medaili se symbolikou vztahující se k účasti československých vojáků v bojích 2. světové války. Pochod a s ním související záležitosti byly inspirovány každoročně probíhající světovou pochodovou ligou (IML). Účast předčila očekávání organizátorů a vyšplhala se na neuvěřitelných 682 osob.

Páteční den byl vyčleněn pro registraci účastníků pochodu, kteří využili možnosti příjezdu a ubytování den před konáním pochodu. Ve večerních hodinách se navíc za přispění vojáků z posádky Lipník nad Bečvou uskutečnilo velkoplošné promítání hokejového zápasu Česko - Slovensko.
Sobotní ráno probíhala registrace účastníků, kteří využili možnosti příjezdu v den konání. V 08:00 byl ředitelem pochodu npor. Davidem Kachlíkem oficiálně zahájen samotný pochod. Již pár metrů po startu čekalo účastníky překvapení ve formě strmého stoupání lesem ke kontrolnímu stanovišti Ríšova Studánka, kde měli možnost si u přírodního zdroje nabrat pramenitou vodu. Následovalo pozvolné klesání k přístavišti Brněnské přehrady a pak po jejím pravém břehu ke kontrolnímu bodu Nad Rozdrojovicemi. Dlouhé pozvolné stoupání k němu účastníky jistě unavilo, a proto ocenili možnost občerstvit se v restauraci, která se nachází přímo u něj. Další možností, kde mohli také nabrat sílu, tekutiny a odpočinout si byl přírodní pramen vody kousek za Rozdrojovicemi. V místech, kde je plánovaná výstavba dlouho diskutované dálnice, u obce Jinačovice, probíhal výdej občerstvení. Dále účastníci prošli obcí Jinačovice, kde je před radnicí k vidění památník 2. světové války. Další zastávkou související s tématem pochodu byl památník U Rumunů, postavený jako pocta třem vojákům padlým v květnu 1945. Nemilým překvapením bylo pak další strmé stoupání k Oboře Kuřim. Tato lokalita, kde se provádí hájený chov lesní zvěře a která má přísné podmínky vstupu stejně jako možnosti značení pochodu, poskytla všem účastníkům jiný pohled na význam slov "zachovalé životní prostředí". Následoval náročný sestup podél křížové cesty začínající stanovištěm U Tří křížů a končící u dalšího zdroje pramenité vody v místech, kde začíná severní část Brněnské přehrady. Bezesporu nejkrásnější část pochodu (a s ním související scenérie) poté vedla podél přehrady a hradu Veveří. Po příchodu do cíle následoval výdej dekretů a medailí. Oficiální vyhlášení výsledků proběhlo v pozdně odpoledních hodinách. Následně odstartovaného společenského večera se zúčastnila přibližně třetina všech účastníků.
Ti, kteří nikam nespěchali a chtěli si popovídat se svými přáteli, pak využili nedělní dopoledne k odjezdu domů.
Pochod byl uskutečněn za hlavní patronace, mediální a materiální podpory Československé obce legionářské - Jihomoravské krajské jednoty a jejího předsedy Ing. Karla Černocha. Lidské zdroje poskytl 102. průzkumný prapor Prostějov a Univerzita Obrany Brno. Webová stránka pochodu byla vytvořena ve spolupráci s Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Moravská Třebová. Všem jmenovaným institucím patří poděkování za podporu a pomoc.
Vzhledem k tomu, že šlo o první ročník, nebylo zřejmě možné vyvarovat se veškerým organizačním problémům, skutečně vzniklé však všichni účastníci protentokrát tolerovali. Organizační štáb pochodu zároveň získal cenné poznatky do budoucna, které se bude snažit aplikovat a zvýšit tak spokojenost účastníků na maximální možnou úroveň. Příští ročník pochodu se uskuteční o víkendu od 5. do 6. května 2012.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky