Predani_ukolu - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

8. strážní rota převzala plnění operačního úkolu operace Resolute support na území Afghánistánu


  V úterý 11. dubna 2017 na letecké základně Bagram nastal pro vojáky 8. strážní roty z 53. pluku průzkumu a elektronického boje důležitý den. Ve 16:00 hod. místního času převzali plnění operačního úkolu v zahraniční operaci Resolute support (Rozhodná podpora) na území Afghánistánu od příslušníků 7. strážní roty ze 7. mechanizované brigády.  
U této příležitosti byl uspořádán slavnostní akt, kterého se účastnili mimo příslušníků 7. a 8. strážní roty také například zástupkyně velvyslance České republiky v Afghánistánu paní Dr. Nora Jurkovičová, velitel amerického úkolového uskupení Spartan, podplukovník Philips, pod jehož velení česká jednotka spadá po operační stránce, nebo velitel letecké základny Bagram, generál major Thomson a mnoho dalších.

  Podplukovník Philips poděkoval za profesionální přístup, vyzdvihl připravenost jednotky a vyznamenal několik příslušníků 7. strážní roty za výtečnou práci.
Velitel 8. strážní roty kapitán Milan Němec se ve svém proslovu zmínil o náročnosti výcviku, který předcházel nasazení v zahraniční operaci a ujistil všechny v tom, že v průběhu nastávajících šesti měsíců příslušníci jednotky zúročí veškerou námahu a úsilí, kterou do výcviku investovali a všechny zadané úkoly splní se ctí, právě tak jak se od nich očekává. V závěru také vyslovil poděkování, které snad není třeba více komentovat: „ Chtěl bych proto poděkovat všem našim blízkým, přátelům a kolegům za veškerou podporu, které se nám doposud během naší přípravy dostalo, a chci věřit, že i nadále dostane. I to patří k faktorům, které bezprostředně ovlivňují úspěšnost plnění operačního úkolu." 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky