prek_draha_tr_2010 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


Překážková dráha NATO trošku jinak

Každý z nás si alespoň jednou za svoji kariéru zaběhl překážkovou dráhu, na čas nebo jen tak. Ve Vyškově mají ne příliš dlouho novinku v této oblasti, překážkovou dráhu (PD) NATO. Její celková délka je 500 metrů a během jejího zdolávání překonáte 20 různých překážek. Lehká rota na ní však dne 13.05.2010 cvičila trošku jinak než je běžně zvykem.
Vojáci byli napřed seznámeni s PD, jednotlivými překážkami a způsoby jejich zdolávání podle metodik armád NATO, které zohledňují nejen co nejméně namáhavé a rychlé zdolání, ale také co nejmenší opotřebovávání a únavu svalů a kloubů. Každou z překážek si nejprve všichni vyzkoušeli překonat standardním způsobem a poté byla rota rozdělena na dvě skupiny.
První pracoviště bylo opět překonávání PD, avšak tentokrát jiným způsobem. Ve skupině byl vedoucím zaměstnání určen velitel a jeho zástupce. Jim byl vydán bojový rozkaz pro konkrétní podmínky překonávání překážek pod taktickým námětem, zatímco si zbytek vojáků připravoval přidělený materiál. Konkrétně se jednalo o pomůcky pro lezení a slaňování, dvě dřevěné desky délky 2,5 metru a zdravotnická nosítka. Jakmile byl rozkaz předán i všem ostatním, odstartovala časomíra. S jedním (okamžitě po startu zraněným) vojákem se pak všichni byli nuceni přesunovat s využitím přiděleného materiálu. Z důvodu špatného počasí a bezpečnosti se některé překážky vynechávaly. Prvním hodnotícím kritériem byl způsob překonání překážek, práce velitele a zajištění takzvané kruhové obrany a druhým kritériem byl čas. Oběma skupinám se podařilo splnit první kritérium výborně, a proto se přikročilo k hodnocení podle času. První skupina zdolala PD v čase 25:36, druhá 38:17.
Druhým pracovištěm byla hra pod taktickým námětem nazvaná "Vytyčení minového pole." Začátek byl stejný jako na pracovišti prvním. Určený velitel a jeho zástupce obdrželi úkol pod taktickým námětem a ten předali svým podřízeným. Za ztížených podmínek viditelnosti pak daný úkol začali plnit. Šlo v podstatě o zhotovení obrazce z lan v terénu, přičemž rozhodující byla koordinační práce velitele, správné pochopení úkolu a dodržení zásad vydaných v bojovém rozkaze. Ze tří menších skupin se úkol povedlo splnit dvěma.
Veškerý výcvik probíhající tento den nebyl prvoplánově zaměřen na tělesnou nebo psychologickou přípravu, ale spíše na takzvaný teambuilding (budování týmu). Jde o jednu z forem, jak běžný výcvik obohatit a zpestřit tak, aby vojáky zaujal, více bavil a zároveň v nich budoval povědomí týmové práce.

>foto zde

Autor: por. Ing. David KACHLÍK


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky