Priprava_mise - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

102jkaři se připravuji na nasazení v Afghánistánu  V příštím roce čeká vojáky 53. pluku průzkumu a elektronického boje nasazení v Afghánistánu v rámci 8. strážní roty BAF. Její jádro tvoří příslušníci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka, kteří měsícem září zahájili intenzivní přípravu. Po provedené velitelské přípravě a seznámením se závěrečnými zprávami předešlých jednotek byla provedena aktualizace operačních postupů, které jsou v současnosti důsledně procvičovány v rámci jednotlivých výcviků s tím, že byla ihned zahájena příprava celé jednotky.

  
I přes zkušenosti z dřívějších nasazení v zahraničních operacích není nic ponecháno náhodě a výcvik je prováděn intenzivně v týdenních blocích. Bojové drily, výcvik v C-IED (Counter-Improvised explosive device), střelecká příprava, zdravotní příprava, taktická činnost a spojovací příprava jsou hlavními pilíři výcviku.
Vzhledem k neustále trvající nestabilní situaci v Afghánistánu vojáci procvičují různé modelové situace, se kterými by se mohli během plnění úkolů v misi setkat. Důraz je kladen na zvládání a řešení krizových situací v časové tísni, na procvičení plánovacího procesu a přípravy na plnění úkolu, rozhodovací schopnosti velitelů a týmovou spolupráci v jednotce. V nedávné době naši vojáci absolvovali výcvik pod vedením zkušených instruktorů z britského poradního a výcvikového týmu BMATT (British Military Advisory and Training Team).

  
V neposlední řadě je nutné také zmínit již probíhající plánovací činnost Komise pro rodinu, která má za úkol podpořit rodinné příslušníky našich vojáků a seznámit je s informacemi vztahující se k působení v zahraniční operaci.

kapitán Bc. Václav Pokluda
Foto: 102. pzpr 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky