Prostějov a Pardubice společně - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


Prostějov a Pardubice společně

Spolupráce mezi útvary se dá rozvíjet různými způsoby a směry. První víkend v říjnu to ukázali příslušníci 102. průzkumného praporu Prostějov a 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu Pardubice, kteří společně absolvovali ve Spolkové republice Německo ve městě Fulda vojenský pochod ,,Mezinárodní pochodové ligy" pod záštitou ,,Sdružení absolventů vojenských škol."
Mezinárodní pochodová liga se dělí na dvě části, na vojenskou a civilní. Ve vojenské je podmínkou vojenská ústroj, někdy i povinná zátěž. Jde o mezinárodní reprezentaci a proto jsou veškeré přesuny vojenských skupin organizovány v pochodovém tvaru, často s nesením insignií dané jednotky (bojový prapor) nebo státu (státní vlajka) v čele. Civilní část je volnější a jde pouze o ujití stanovené trasy bez dalších podmínek. Trasy jsou různé, od 1 x 10 km až po 100 km za 24 hodin a záleží přitom na konkrétních podmínkách daného státu, ve kterém se pochod organizuje.
Těchto pochodů se po celé Evropě každoročně zúčastní tisíce, ba desetitisíce nadšenců. Ve Fuldě se tento rok konečné číslo zastavilo na 1580, z toho bylo 91 Čechů. Skupina vedená por. Kachlíkem absolvovala dva dny po sobě trasu 2 x 21 km. Zbytek absolvoval samostatně 2 x 21 nebo 2 x 42 km. Součástí akce bývá i společenský večer, který by si neměl nikdo nechat ujít.
Celá akce se bez problémů vydařila a měla kladné hodnocení. Vedení ,,Sdružení absolventů vojenských škol" se proto rozhodlo příští rok zorganizovat podobné akce v Dánsku, Lucembursku, Švýcarsku, Německu, České republice a Rakousku.

>více foto

Text: por. Ing. David Kachlík
Foto: pprap. Daniel Píša, por. Ing. David Kachlík


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky