pruzkumne_hlidky_2010 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


Soutěž průzkumných hlídek

Ve čtvrtek 26. srpna 2010 vyvrcholil již čtvrtý ročník soutěže průzkumných hlídek, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá od pondělí 23. srpna 2010. Tento náročný etapový závod pořádal, stejně jako předchozí ročníky, 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka Prostějov a na jeho start se letos kromě domácích družstev postavily týmy z posádek Přáslavice, Jince, Bučovice, Tábor, Hranice, Pardubice a družstvo aktivních záloh. Ze třinácti hlídek, které do závodu nastoupily, jich dokončilo soutěž celkem dvanáct.
Pětičlenné hlídky plnily v průběhu čtyř dnů náročné úkoly, které dokonale prověřily jejich profesní připravenost, fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. Vojáci během čtyř dnů překonali téměř 90 kilometrů členitým terénem, veškerý materiál i proviant si nesli s sebou, doplňována jim byla pouze pitná voda. Každý z nich si během závodu sáhnul až na dno svých sil, i přesto všichni zhodnotili závod jako velkou příležitost vyzkoušet si sami sebe a poznat, jak zvládají zátěžové situace.
Hned první etapa závodu určila průběžné pořadí a ukázala, že udržet tým na trati až do konce nebude snadné. Po náročném nočním orientačním závodě, plnění úkolů na stanovišti spojovací přípravy a přenocování v prostoru se soutěžící vrhli na do druhé etapy.
Byla to pravděpodobně nejnáročnější část celého klání. Tento den, tj. v úterý 24. srpna 2010, čekaly na závodníky disciplíny jako vojensko-praktické lezení, střelby z ručních zbraní, zdravotní a chemická příprava. Posledním úkolem této etapy bylo odhalení nastražené léčky.
Ani v třetí části soutěže nedopřáli organizátoři soutěžícím odpočinku. Při zdolávání překážkové dráhy, topografické i ženijní přípravě byla, stejně jako u jiných úkolů, nutná plná koncentrace a spolupráce všech členů týmu.
Čtvrtý den se hlídky musely poprat s posledními disciplínami, kterými byly překonání vodní překážky plaváním a přesunem na plavidlech, rozpoznávání techniky cizích armád a tzv. parkúr, což je malá překážková dráha. Poté zbývalo sebrat zbytky sil a po zdolání posledních kilometrů proběhnout cílovou rovinkou.
Napětí bylo patrné až do poslední chvíle, kdy se rozhodovalo mezi prvním a druhým místem. Nakonec s minimálním náskokem zvítězila hlídka lehké průzkumné roty, druhá a třetí příčka patří týmům těžké průzkumné roty 102. průzkumného praporu. Profesionálové z prostějovského útvaru tuto soutěž zcela ovládli a dostáli tak dobrému jménu celého průzkumného praporu.
Návštěva velitele společných sil generálmajora Hynka Blaška byla bezesporu nejvýznamnější událostí  v rámci čtvrtečního návštěvního dne, pozvání však přijali také další významní hosté z řad vojenské i civilní veřejnosti.
Závěrečný ceremoniál probíhal ve velmi uvolněné atmosféře, z tváří všech zúčastněných byla patrná únava, ale také pocit zadostiučinění z dobře odvedené práce. Putovní pohár velitele 102. průzkumného praporu předal vítězům zástupce velitele společných sil brigádní generál Milan Kovanda, který spolu s podplukovníkem Pavlem Andráškem vyjádřili upřímný obdiv a poděkování nejen všem hlídkám, které dorazily do cíle, ale také sponzorům a organizátorům soutěže.
Prožité dny byly náročné pro všechny zúčastněné, avšak soudě podle zájmu soutěžících lze očekávat, že stejně jako tento budou úspěšné i další ročníky soutěže.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky