pruzkumne_hlidky_2014 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Vyhlášení výsledků 6. ročníku průzkumných hlídek

Na 1 místě se umístilo družstvo VÚ 3068 2.Pzr/2. tým ve složení -
des. Jiří FOLTYS, des. David NEUMANN, des. Vlastimil BRANDSTETTER, čet. Martin CINGROŠ

Na 2 místě
se umístilo družstvo VÚ 1837 Chrudim ve složení -
rtm. Martin HANUŠ, čet. Rostislav PROCHÁZKA, čet. Karel MELOUN, svob. Ivo STRNAD

Na 3 místě
se umístilo družstvo VÚ 3068 1.PzR/1.tým ve složení -
rtm. Oldřich SIEKLIK, rtn. Petr HLAVÁČ, čet. Michael CEKUL, čet. Jindřich JURAJDA


4. den - Desítka vítězných hlídek v cíli


Text: kapitán Petr Šiler
Foto: kapitán Kamil Vícha
        rotmistr Milan Koudelný


První sluneční paprsky čtvrtečního rána dopadaly na tanky projíždějící po jedné z libavských polních cest směrem k nedalekému vojenskému stanovišti. Jejich osádky si však pravděpodobně ani nevšimly o pár set metrů dál ukryté průzkumné hlídky. „Vidím tank, to je ten, který jsme viděli v 8.47. Je tam ještě druhý, ne počkej, jsou tam celkem tři. Bez dalekohledu vidím skupinu asi 10 osob v různém oblečení.“ „Dobře, ale už počítej vzdálenost předešlých cílů,“ probíhá komunikace mezi ležící hlídkou. „Příjezd dvou vozidel, jsou to dvě IVECO čas 8.53.“ Ozývá se střelba. „Střelba z jednoho z vozidel v 8.54,“ doplňuje třetí člen další informace. Taktické značky všech tří tanků se už mezitím objevují spolu s další technikou ve schématu pozorování, které jeden z vojáků z hlídky zakresluje. Nechybí ani další údaje jako typ cíle, vzdálenost, azimut či směr pohybu. Součástí úkolu prověřovaného na tomto stanovišti pak bylo ještě určit souřadnice cílů MRGS, zapsat je do deníku pozorování a pomocí radiostanice hlásit vybrané cíle nadřízenému.
Následně už hlídky čekal jen závěrečný finiš do barákového tábora v Potštátě, kde už na ně čekali jejich kolegové z prostějovského praporu a pozvaní hosté.
 Jako první proběhli cílovou branou prostějovští průzkumníci (2.PzR 2.tým) z hlídky číslo 12, před svými soupeři z hlídky číslo 4  z VÚ 1837 Chrudim a třetí hlídkou číslo 9 z VÚ 3068 Prostějov (1.PzR 1.tým).  

Soutěžící a organizátory osobně pozdravili a ceny vítězům předali zástupce náčelníka generálního štábu
ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Jiří Baloun a další čestní hosté, brigádní generál Ján Kožiak velitel Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov, velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje plukovník gšt. Josef Havlík, velitel 102. průzkumného praporu podplukovník René Sabela a primátor města Prostějova Miroslav Pišťák.

„Soutěž průzkumných hlídek se odlišuje od jiných vojenských závodů zejména svým odborným profilovým zaměřením na průzkumné jednotky, pohybem v náročném terénu pouze s neseným materiálem, zaměřením na střeleckou a průzkumnou přípravu, “ shrnul závěrem specifika hlavní rozhodčí major Václav Malát zástupce velitele 102. průzkumného praporu.
Zajímavé statistické informace poskytla i trackovací zařízení GPS nesená každou z hlídek. Například celková překonaná průměrná vzdálenost byla v průměru okolo 105 kilometrů a rychlost pohybu hlídek se pohybovala v rozmezí 3,5
5,5 kilometrů za hodinu a nejvyšší naměřená rychlost se pohybovala kolem 9 kilometrů za hodinu.


3. den


Text: kapitán Petr Šiler
Foto: kapitán Kamil Vícha
        rotmistr Milan Koudelný


Středečním ránem vstoupila soutěž do své druhé poloviny a na trať další etapy vyrazilo deset hlídek, které již třetí den odhodlaně míří do cíle závodu. Nejprve je čekala prověrka střeleckých dovedností s využitím osobních zbraní, se kterými se po celou dobu v prostoru pohybují.
„Červená dva čtyři šest,“ oznamuje rozhodčí prvnímu ze střelců hlídky číslo 9.  „Červená znamená barvu terče na prvních dvou palebných stanovištích a čísla jsou číslice terčů na třetím stanovišti“, promítají se střelci v hlavě předchozí instrukce, sevře pevně BREN CZ 805A2, vykročí vpřed a zahajuje palbu.  První ranou zasahuje červeně označený padací terč a vzápětí posílá k zemi další. Časový limit 100 sekund však nemilosrdně ubíhá, a tak postupuje dál a za chůze pálí na stojící figury s červenou barvou. Poté se přesune do skrytu a ze stoje, z kleče a vleže vede palbu s přebíjením na terče nekrytě ležící figura s kruhy s čísly šest, čtyři a dva. Zbytek zásobníku pak posílá na asfaltové terče na stanovišti číslo čtyři. „Postoj, držení, dýchaní,“ shrnuje své střelecké zásady do třech stručných slov četař Michael Cekul z prostějovské hlídky, zatímco střílejí jeho spolubojovníci. Při další disciplíně přicházejí na řadu pistole CZ 75 Phantom a družstva štafetově střílí s určením priorit v závislosti na vzdálenosti nepřítele - terče. Střílelo se 6 ran na celkem 24 cílů.
Odborné znalosti z průzkumné přípravy pak prověřilo následující stanoviště zaměřené na znalosti cizích armád. Průzkumáci dostali 32 karet s insigniemi, výstrojí a výzbrojí 8 členských států NATO a v co nejkratším čase měli správně přiřadit karty k názvům jednotlivých zemí. Vždy 4 karty ke každé z nich.
Při svém dalším postupu pak každá hlídka narazila v otevřeném prostoru na zraněného vojáka. Všechny postupovaly v podstatě stejným rutinním způsobem, kdy dva členové hlídky zastavovali masivní krvácení turniketem a poté ošetřili poranění tlakovým obvazem. Souběžně zbývající dva členové týmu z okraje lesa kryli prostor. Většina správně vyhodnotila, že se jedná o závažné poranění a po ošetření dala signál a nouzově odtáhla raněného na bezpečné místo. Zbývalo jen sestavit MEDEVAC report a vyrazit směrem k bivaku číslo 4.

Před výběrem místa k odpočinku však museli podat hlášení o dosažení cílového prostoru pomocí radiostanice RF-13 o zaujetí místa a souřadnice zadat v kódované mapě. Volitelně mohli připravit stravu rozděláním ohně a ohřevem 1 litru vody na bod varu a získat tak další cenné body. Ještě za světla pak všechny hlídky zalehly k zaslouženému a tolik potřebnému odpočinku před závěrečnou částí závodu.

Průběžné pořadí

2. den - Průzkumáci na Libavé bojují s náročnými překážkami a nepřízní počasí  

Text: kapitán Petr Šiler
Foto: kapitán Kamil Vícha


Nepřetržitý déšť provázel i druhou etapu Soutěže průzkumných hlídek. Ale jakoby srážky padající z oblohy nebyly pro závodící dostatečnou výzvou a hned v úvodu je čekal zápas s vodní plochou v podobě Barnovské přehrady. První hlídka dorazila na břeh brzy zrána a začala se připravovat k překonání této náročné zkoušky. „Vodu bereme jako příjemné osvěžení, nevětší obavu jsme měli hlavně o výstroj a vybavení, aby se nám nenamočilo. To by nám znesnadnilo další postup,“ komentovali své pocity při vylézání z vody „teplé“ 14 stupňů vojáci z průzkumné hlídky číslo 4 z Chrudimi. Poté co absolvovali 250 metrů vodou v čase 13.21 sekund, včetně odstrojení a opětného ustrojení.

Jejich kolegové z Prostějova se také této překážky neobávali. „V předešlé noční etapě jsme vsadili na taktiku posbírat menší počet kontrolních bodů, ale dostat se co nejdříve a hlavně v suchu do bivaku a co nejvíce si odpočinout před dnešní náročnou částí. To se nám kolem druhé hodiny nad ránem úspěšně podařilo a posbírali jsme 14 kontrolních bodů. Po nás přišel déšť,“ objasňuje taktiku prostějovské hlídky její velitel.

Další disciplínou, ve které se závodníci utkali o cenné body, bylo připravit průjezd ženijním zátarasem tvořeným protitankovými jehlany. Jako nástroj posloužily táhlé nálože, které hlídky získaly na stanovišti. S celkem šesti náložemi, kdy každá vážila cca 10 kilogramů, pak vyrazili k sedm set metrů vzdálenému svahu, ve kterém byl zřízen zátaras. „Na tři - raz, dva, tři, zatoč, zamkni a posuň a zase raz, dva, tři otoč,“ koordinuje zdánlivě jednoduchými povely sestavování a umístění nálože velitel družstva číslo 5 z Hranic na Moravě. Další z hlídky již mezitím zapaluje „čarozet“ a v čase 14.28 minut je zátaras rozmetán a průjezd pro techniku je volný. „Dodrželi jste zároveň všechny bezpečnostní zásady a získáváte plný počet bodů“, oznamuje rozhodčí. Ale to už hlídka, ověšená veškerou svou výstrojí, vyráží hledat další stanoviště.

Následujícím úkolem postupujících týmů bylo osvobození rukojmí pomocí přepadení budovy, ve které bylo zadržováno. Pro tento úkol si vyměnili své osobní zbraně za zbraně typu FX, které slouží k nácviku těchto situací. Po úspěšné eliminaci únosců pak hlídky, z důvodu prozrazení, pokračovaly zrychleným přesunem do prostoru druhého bivaku nad Panenským mlýnem.

Po krátkém odpočinku hlídky zahájily plnění úkolu třetí etapy, a to zdolat přírodní překážku s pomocí připravených lezeckých cest. To by však bylo příliš jednoduché. Hlavním cílem proto bylo zaujmout ve vytýčeném prostoru palebné stanoviště a na něj vynést rozložený kulomet UK- 59L a 2 velké schránky s cvičnou municí. Následně zbraň v co nejkratším čase sestavit a vystřelit.

Náročnost soutěže, nepříznivé klimatické podmínky a únava si na soutěžících vybrala svou daň. Do čtvrté předposlední etapy postupuje jen deset týmů.

Po vyčerpávající druhé a třetí etapě ze zdravotních důvodů odstoupily hlídky číslo 6 (1.tým 2.PzR VÚ 3068 Prostějov), 8 (VÚ 6624 Bechyně), 10 (1. tým VZ 2994 Brno), 11 (2. tým VZ 2994 Brno), 13 (VÚ 5153 Přáslavice), 14 (2. tým 1.PzR VÚ 3068 Prostějov), 16 (VÚ 6069 Jindřichův Hradec) a 18 (VÚ 6624 Olomouc).

Průběžné pořadí
Video


1. den - Soutěž průzkumných hlídek odstartovala

Text: kapitán Petr Šiler
Foto: rotmistr Milan Koudelný


První noční etapou odstartovala letošní Soutěž průzkumných hlídek. Závod probíhá poslední srpnový týden ve dnech 25. až 29. srpna v areálu barákového tábora Potštát a ve Vojenském újezdu Libavá.

Noční etapa je prologem k náročným čtyřem dnům, v průběhu kterých vojáci překonají více než 90 kilometrů obtížným terénem s převýšením od 380 do 620 metrů nad mořem s nesenou výstrojí a výzbrojí o váze nejméně 20 kilogramů. Pod taktickým námětem budou jednotlivé hlídky plnit úkoly ve dne i v noci. Vojáky čekají disciplíny jako například překonávání vodní plochy, přepad budovy, vojensko-praktické lezení se zaujetím palebného stanoviště či střelby z útočné pušky CZ 805 BREN A2 a pistole vz. 75 PHANTOM.  
  
Náročný pětietapový závod připravil pro příslušníky Armády České republiky 102. průzkumný prapor ve spolupráci s občanským sdružením Červené barety s cílem porovnat praktické a teoretické dovednosti, znalosti a schopnosti jednotlivých průzkumných hlídek součástí a zařízení AČR. Zastoupeny jsou týmy pořádajícího praporu, 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 13. dělostřeleckého pluku, 15. ženijního pluku a Univerzity obrany.

„Současná doba dnes nabízí průzkumákům možnost ulehčit si plnění úkolů využitím současné nejmodernější techniky, ale cílem této soutěže je naopak návrat ke kořenům. Procvičit si tedy ty schopnosti, které musí ovládat každý jednotlivý člen průzkumné hlídky v okamžiku, kdy veškeré technické vymoženosti selžou“, zdůraznil hlavní myšlenku soutěže velitel 102. průzkumného praporu podplukovník René Sabela při společném nástupu soutěžících.

Při první noční disciplíně se jednotlivé hlídky pohybovaly v náročném terénu ozvláštněném zchátralými a opuštěnými vesnicemi z 50. let minulého století, kde nechyběly ruiny domů či studní. Jejich cílem bylo posbírat co nejvíce kontrolních bodů z celkového počtu 40, které byly rozmístěny zhruba na 30 čtverečních kilometrech. Tahle disciplína řádně prověřila znalost práce s mapou, orientace v terénu a vyčítání bodů v různých souřadnicových systémech zavedených v AČR.

Soutěž průzkumných hlídek, která vedle odborných znalostí vyžaduje i fyzickou zdatnost, psychickou odolnost, sladěnost, souhru a spolupráci v týmu, není pro každého. Každoročně, zpravidla čtyři až pět družstev v průběhu soutěže musí odstoupit a cílovou páskou neproběhnou.

Podle průběžného pořadí je po noční etapě na prvním místě družstvo vojenského útvaru 1825 Tábor, jako druhé se umístilo družstvo vojenského útvaru 6069 Jindřichův Hradec a třetí místo obsadil 2. tým 2. průzkumné roty vojenského útvaru 3068 Prostějov.

Myšlenka uspořádat tento všestranně náročný závod vznikla již v roce 2006 s cílem porovnat úroveň připravenosti jednotlivých průzkumných družstev 102. pzpr. V následujícím roce se pak uskutečnil historicky první ročník soutěže, tehdy určený především k poměření sil příslušníků bojových jednotek 102. průzkumného praporu. V letech 2008 až 2010 Soutěž pokračovala ve spolupráci s Klubem výsadkových veteránů a podporou sponzorů, již za účasti hlídek z dalších útvarů AČR. Roky 2011 a 2012 byly bohužel o Soutěž průzkumných hlídek ochuzeny, jelikož vojáci 102. pzpr plnili úkoly v rámci 8. jednotky PRT v Afghánistánu s následnou obnovou bojeschopnosti. Na úspěchy předešlých let navázali organizátoři v roce 2013 a tak stejně jako letos je pro prostějovské průzkumáky konec léta ve znamení průzkumných hlídek.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky