Rok 2010 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jste lidé na svém místě, řekl Alexandr Vondra prostějovským vojákům

3.9.2010 Ministr obrany Alexandr Vondra a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek navštívili v pátek 3. srpna v Prostějově 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka. Velitel praporu pplk. Ing. Pavel ANDRÁŠKO seznámil pana ministra s historií, současností, úkolem a strukturou útvaru. Poté se pan ministr s doprovodem přesunul na nástupiště, kde shlédl ukázku bojového umění MUSADO, BVP-2, výzbroje a výstroje průzkumného družstva lehké průzkumné roty, vybavení výsadkářů a týmu odstřelovačů.

>celý článek

>více foto


______________________________________________________________________________________________

Soutěž průzkumných hlídek

Ve čtvrtek 26. srpna 2010 vyvrcholil již čtvrtý ročník soutěže průzkumných hlídek, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá od pondělí 23. srpna 2010. Tento náročný etapový závod pořádal, stejně jako předchozí ročníky, 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka Prostějov a na jeho start se letos kromě domácích družstev postavily týmy z posádek Přáslavice, Jince, Bučovice, Tábor, Hranice, Pardubice a družstvo aktivních záloh. Ze třinácti hlídek, které do závodu nastoupily, jich dokončilo soutěž celkem dvanáct.

>celý článek
>více foto


______________________________________________________________________________________________

Poslední let UAV SOJKA III


Dne 18.8.2010 vzahájil velitel 102. průzkumného praporu pplk. Ing. Pavel Andráško zaměstnání kčení provozu UAV Sojka III za přítomnosti velitele pozemních sil plk. gšt. Ing. Štefana KALETY, náčelníka a zástupců zpravodajských odborů za Olomouce, Odboru vojenského letectví Praha, výrobce ředitele a pracovníky VTÚLaPVO Praha, bývalých velitelů a příslušníků jednotek provozujících UAV Sojka III a rodinných příslušníků.

>celý článek
>více foto

______________________________________________________________________________________________

Předání darů dětskému domovu Plumlov a dětskému oddělené prostějovské nemocnice


Dne 17.8.2010 proběhlo předání darů pořízených z finančního výtěžku charitativní akce „24 hodin na kole“, která byla pořádána příslušníky 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka ve dnech 22.7.-23.7.2010 ...

>celý článek
>více foto

__________________________________________________________________________________________________

Cyklomaraton pro dětský domov a nemocnici


Čtyřiadvacet hodin nepřetržitě šlapali do pedálů bicyklů vojáci prostějovského 102. průzkumného praporu  generála Karla Palečka v rámci charitativní akce sázvem „24 hodin na kole“, jejíž výtěžek věnovali Dětskému domovu  Plumlov a dětskému oddělení Nemocnice Prostějov.


>celý článek

>více foto

___________________________________________________________________________________________________

Dne 26.7.2010 navštívili příslušníci velení 102. průzkumného praporu pana pplk. v.v. Ing. Vladimíra PALEČKA, syna gen. Karla PALEČKA jehož jméno se stalo součástí názvu 102. průzkumného praporu a to u příležitosti jeho 86. narozenin. Velitel pplk. Ing. Pavel ANDRÁŠKO popřál i za příslušníky 102. průzkumného praporu panu PALEČKOVI hodně zdraví, štěstí a životního optimismu, kterého má tento skromný muž i přes svůj věk na rozdávání.


Autor článku: prap. Pavel Bodrogi


___________________________________________________________________________________________________


Den otevřených dveří

 Dne 24.6.2010 proběhl Den otevřených dveří velitele 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka. Akce, která proběhla od 09,00 do 12,00 hodin na letišti vějově, se zúčastnili zejména žáci MŠ, ZŠ, SŠ Prostějova a okolí. Počet návštěvníků se vyšplhal na 1658 osob.
 V prostorách letiště proběhla prezentace  statických a dynamických ukázek VÚ 3771, Vojenské policie a svojí účastí přispělo i KVV Zlín.Autor článku: por. Helena Vrzalová

>celý článek
>více foto

___________________________________________________________________________________________________

"Běžíme proti drogám"

Dne 23.6.200 se v Kojetíně uskutečnil 4. ročník běžeckého závodu s názvem "Běžíme proti drogám", který organizoval odbor sociálních věcí Městského úřadu Kojetín a Městská policie Kojetín.

Smyslem závodu bylo upozornit na problematiku užívání návykových látek ve spojení s dětmi a mládeží a vlastním příkladem a aktivitou pomoci na poli protidrogové prevence.

>Celý článek

___________________________________________________________________________________________________

II. ročník jarního přeboru velitele 102. průzkumného praporu v lovu ryb udicí Sobáčov 14. - 15. května 2010

S nástupem nové rybářské sezóny začaly probíhat přípravy k uskutečnění II. ročníku jarního přeboru velitele 102. průzkumného praporu v lovu ryb udicí. Vyvrcholily srazem jednadvaceti nadšenců Petrova cechu v pátek 14. května 2010 okolo 15 hodiny u soukromého sportovního rybářského revíru Sobáčov. S ohledem na neustávající deště v uplynulých dnech byli všichni připraveni na neutuchající přívaly vody, a tak bylo v závodním úseku k vidění nespočet bivaků, stanů a deštníků. A snad právě proto se počasí umoudřilo a za celých čtyřiadvacet hodin závodního klání spadlo jen několik málo kapek během noci.

>celý článek

>více foto

Autor: nadporučík Ing. Karel VOLENEC

___________________________________________________________________________________________________

Překážková dráha NATO trošku jinak

Každý z nás si alespoň jednou za svoji kariéru zaběhl překážkovou dráhu, na čas nebo jen tak. Ve Vyškově mají ne příliš dlouho novinku v této oblasti, překážkovou dráhu (PD) NATO. Její celková délka je 500 metrů a během jejího zdolávání překonáte 20 různých překážek. Lehká rota na ní však dne 13.05.2010 cvičila trošku jinak než je běžně zvykem.
Vojáci byli napřed seznámeni s PD, jednotlivými překážkami a způsoby jejich zdolávání podle metodik armád NATO, které zohledňují nejen co nejméně namáhavé a rychlé zdolání, ale také co nejmenší opotřebovávání a únavu svalů a kloubů. Každou z překážek si nejprve všichni vyzkoušeli překonat standardním způsobem a poté byla rota rozdělena na dvě skupiny.

>celý článek
>více foto

Autor: por. Ing. David KACHLÍK


___________________________________________________________________________________________________

Přijetí delegace Československé obce legionářské

První květnové dny jsou již tradičně spojovány především s koncem války a oslavami Dne vítězství. Tyto významné historické události si příslušníci praporu připomněli nejen slavnostním nástupem dne 7.5.2010, ale již o den dříve díky návštěvě delegace Československé obce legionářské. Její členové dorazili v dopoledních hodinách dne 6.5.2010 do posádky, kde byli přijati velitelem útvaru. Po přivítání již vše probíhalo podle stanoveného harmonogramu. Nejprve prezentace 102. průzkumného praporu, poté ukázky techniky, materiálu a zbraní a položení kytice k pietnímu místu. Celý program byl zakončen besedou, kde se příslušníci útvaru mohli dozvědět mnoho zajímavého ze života těchto veteránů a zároveň se seznámit se zajímavým projektem, který Československá obec legionářská připravuje. Jedná se o tvorbu unikátní databáze, která by po svém dokončení měla nabízet nejúplnější celkový přehled o účastnících     2. československého odboje v zahraničí.

Autor: rtn. Veronika Zdobinová

>více foto

___________________________________________________________________________________________________

Den spojaře 2010

Ve dnech 4. až 6. května se v prostorách kasáren 14. brigády logistické podpory v Pardubcích konal desátý ročník soutěže družstev spojovacích odborností "Den spojaře." Soutěžilo se na čas v různých disciplínách ve spojení, jako například výstavba provozovny R6p, R7p, příjem telegramu, test z řidičské a spojovací přípravy, kompletace rádiové stanice RF -13, a také ve sportovních disciplínách, přetahu lanem, malé kopané a štafetovém běhu. Za 102. průzkumný prapor se soutěže zúčastnilo osmičlenné družstvo složené z příslušníků těžké průzkumné roty, které nakonec po vítězství ve čtyřech soutěžních disciplínách a dalších dvou čtvrtých místech získalo celkové prvenství v soutěži a  odvezlo si domů do Prostějova putovní pohár pro celkového vítěze  soutěže.  


Autor: pprap. Vlastimil MÜLLER

___________________________________________________________________________________________________

Vzpomínka na prap. in memoriam Radima Vaculíka


Měsíc duben byl pro 102. průzkumný prapor vzpomínkovým měsícem. Dne 13.4.2010 se velitel pplk. Ing. Pavel Andráško spolu s dalšími příslušníky útvaru zúčastnil bohoslužby v Uherském Hradišti konané u příležitosti výročí narození prap. in memoriam Radima Vaculíka. Dne 30.4.2010 si následně celý útvar připomněl 2. výročí jeho tragického úmrtí při plnění služebních úkolů v rámci 1. kontingentu PRT Logar na území Afghánistánu. Vzpomínkové akce toho dne probíhaly na hřbitově v Uherském Hradišti-Mařaticích a poté v prostějovské posádce, kde se k uctění památky konal slavnostní nástup zakončený položením květin a věnců k pietnímu místu. Těchto vzpomínkových akcí se zúčastnili i významní hosté z řad představitelů AČR, zástupci klubů výsadkových veteránů, představitelé města Prostějov a samozřejmě rodinní příslušníci Radima Vaculíka. Mezi nejvýznamnější hosty patřili 1. ZNGŠ brigádní generál Ing. Miroslav Žižka, místostarosta města Prostějov Ing. Miroslav Pišťák a velitel prostějovské posádky plukovník generálního štábu Ing. Milan Kovanda.

Autor: rtn. Veronika Zdobinová

>více foto

___________________________________________________________________________________________________

Bowlingový turnaj


Dne 29.4.2010 proběhl v prostorách Bowling Palace v Prostějově Přebor velitele 102. průzkumného praporu v bowlingu. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 12 družstev z jednotlivých rot a štábu útvaru. Po výborném výkonu se nakonec z prvního místa radovalo družstvo roty logistiky, druhé místo patří těžké průzkumné rotě a na třetí příčce se umístilo družstvo štábu. Vyhlášeni byli také nejlepší hráčka a hráč turnaje, kterými byli prap. Marcela Gronychová a prap. Jiří Večeřa.

Autor: rtn. Veronika Zdobinová

>více foto

___________________________________________________________________________________________________

Těžká průzkumná rota bodovala v Žatci

Dne 16.4.2010 se v Žatci konal Přebor Společných sil na překážkové dráze NATO. Tyto dráhy jsou na našem území pouze dvě, takže trénink v překonávání jednotlivých překážek je složitý. Vymezená trasa dokonale prověří fyzickou zdatnost a obratnost každého jednotlivce a v případě kategorie družstev navíc schopnost vzájemné spolupráce. 102. průzkumný prapor zde byl zastoupen sedmi příslušníky těžké průzkumné roty a všem se podařilo vybojovat místa na stupních vítězů. V soutěži jednotlivců zvítězil rtn. Miroslav Kadavý a v 3-členných družstev putovala do Prostějova stříbrná a bronzová medaile.

>více foto

Autor: rtm. Roman TYKAL

___________________________________________________________________________________________________


Přesuny na ledu a sněhu Velitelské roty


Ve dnech 2. - 3. února 2010 proběhlo ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá zaměstnání ze speciální tělesné přípravy příslušníků velitelské roty 102. průzkumného praporu, téma - přesuny na ledu a sněhu.
Předcházela mu důkladná příprava výzbroje a výstroje jednotky. Sněžnice a hole prošly pečlivou kontrolou a zkouškou funkčnosti, aby se předešlo nepříjemným překvapením přímo v terénu. Také výstroji byla věnována značná pozornost, protože vojáky čekala mrazivá noc na stanovišti "bivak" v zasněženém prostoru.


>celý článek

>více foto

___________________________________________________________________________________________________

Uctění památky brig. gen. Karla PALEČKA

Dne 11.3.2010 příslušníci 102. průzkumného praporu včele s pplk. Ing. Pavlem Andráškem uctili na plzeňském hřbitově památku brig. gen. Karla Palečka, jehož jméno nese prapor ve svém názvu. Dne 12.3.2010 uplynulo právě 48 let od úmrtí tohoto legionáře z 1919, organizátora parašutistického odboje za 2. světové války a zakladatele výsadkových vojsk.

Autor: rtn. Veronika Zdobinová___________________________________________________________________________________________________

OTC „Dlouhá vlna“


Tento krycí název byl zvolen pro odborné taktické cvičení (OTC) roty hloubkového průzkumu 102. průzkumného praporu generála Palečka z Prostějova, které se uskutečnilo ve dnech 22.3.-26.3.2010 ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště.
Vlastnímu provedení OTC předcházela důkladná týdenní příprava  v kasárnách v Prostějově. Nechystal se na cvičení pouze materiál a  technika, ale zejména byla provedena materiální a bojová příprava skupin hloubkového průzkumu (SHPz) k plnění úkolů průzkumu. V rámci ní velitelé SHPz zpracovávali a vydávali své bojové rozkazy, byl připravován a kontrolován veškerý materiál SHPz a na závěr velitelé SHPz podali hlášení o připravenosti k plnění úkolu řídícím důstojníkům, kteří si prověřovali znalosti a pochopení úkolu všemi příslušníky SHPz.


>celý článek

>více foto

___________________________________________________________________________________________________


Ples 102. průzkumného praporu generála Karla PALEČKA


Dne 26.2.2010 se v prostorách Národního domu v Prostějově uskutečnil ve spolupráci s KVV Prostějov 4. reprezentační ples 102. průzkumného praporu. Této akce se zúčastnilo mnoho významných hostů a samozřejmě příslušníků útvaru a jejich příbuzných a přátel.

>celý článek     

>více foto

___________________________________________________________________________________________________

Close Quarter Battle

Ve dnech 25. - 28. ledna 2010 příslušníci lehké průzkumné roty 102. průzkumného praporu absolvovali výcvik na součinnostním taktickém cvičišti Jeseník sloužícím pro výcvikové účely boje v zastavěném prostoru (CQB). Close Quarter Battle je způsob boje, který představuje vhodný nástroj pro vedení soudobého boje. Vojáci útočí na extrémně krátkou vzdálenost a extrémně rychle. Jedná se o bojovou metodu vhodnou zejména pro boj v budovách, ulicích, úzkých uličkách, také všude tam, kde je omezena viditelnost a manévrovatelnost.

>celý článek


>více foto


___________________________________________________________________________________________________

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky