Rok 2014 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

KRKOMEN 2014

Ve dnech 15.-19.12.2014 se zúčastnila dvě družstva 102.pzpr Otevřeného přeboru velitele PozS AČR v zimním přírodním víceboji „KRKOMEN 2014“. Do závodu nastoupilo šestnáct družstev, nejen z jednotek Pozemních sil, ale také Vojenské Policie, Univerzity Obrany a FTVS.> celý článek

Výběr osob k 102. pzpr

Ve dnech 17.-18.12. 2014 proběhl výběr osob k průzkumným rotám 102. pzpr. Výběru se zúčastnilo cca 30 zájemců s řad AČR a 8 zájemců o službu v průzkumné četě Aktivních záloh, která je nedílnou součástí 102. pzpr.> celý článek

Setkání s Mikulášem

Dne 3. prosince 2014 se v prostorách posádkové jídelny Prostějov uskutečnilo Setkání s Mikulášem pro příslušníky našeho útvaru a jejich rodiny.


> celý článek

102. průzkumný prapor má jedenáct let své existence úspěšně za sebou

V letošním roce uplynulo již jedenáct let, co spojily své síly čtyři průzkumné prapory Armády České republiky. Na základech 2. průzkumného praporu Vimperk, 4. průzkumného praporu Bechyně, 7. průzkumného praporu Kroměříž a 11. prostějovského průzkumného praporu vznikl 1. prosince 2003 v posádce Prostějov 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka.


> celý článek

Ground Pepper 2014


Poprvé byl na cvičení Ground Pepper 2014 využit pro podporu mezinárodní úkolového uskupení (Multinational Task Force - MNTF) prvek zpravodajství, sledování a průzkumu ISR (Intelligence, Surveillance a Roconnaissance) z 53. pluku průzkumu a elektronického boje.> celý článek

Sbírka prostějovských průzkumníků pro handikepované děti dosáhla výše 37.146,-


Již pošesté zorganizovali vojáci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově charitativní sbírku pro handikepované děti. Letos věnovali průzkumníci 37.146,- tisíc korun dětem s kombinovaným postižením, které navštěvují Střední školu, základní školu a mateřskou škola JISTOTA, o. p. s. v Prostějově. Sbírka vyvrcholila 29. října volejbalovým turnajem na hřišti Reálného gymnázia města Prostějova.> celý článek

Výcvik ktivních záloh a vojáků 102. průzkumného praporu ve vojenském újezdu Libavá


Ve dnech 15.10.
24.10. 2014 proběhlo společné vojenské cvičení Aktivních záloh a vojáků 102. průzkumného praporu ve vojenském újezdu Libavá, které byl vyvrcholením  přípravy AZ v roce 2014.
Námětem cvičení bylo zasazení průzkumných orgánů AZ (Modré republiky) k překrytí státní hranice s cílem pozorovat činnost vojsk sousedního státu (Červená Unie), které imitovali zkušení průzkumníci 102. průzkumného praporu.


> celý článek

Charitativní sbírka stodvojkařů pro JISTOTU


Dne 13. října 2014 navštívilo osmnáct zástupců 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka prostějovskou organizaci „Jistota“, o.p.s. Tato střední, základní a mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byla vojáky vybrána jako subjekt letošního, již šestého ročníku charitativní akce s názvem „Volejbálek 2014“.
V rámci prvního setkání se vojáci seznámili s prostředím této obecně prospěšné společnosti a zorientovali se v potřebách organizace tohoto typu. Zařízení „Jistota“ působí v posádce Prostějov již od roku 1993 a díky své jedinečnosti, plně profesionálnímu přístupu a nesmírné dávce odhodlání si okamžitě získalo pozornost všech návštěvníků.


> celý článek

Příslušníci roty HUMINT se zúčastnili mezinárodního cvičení SFIR 2014


Vybraní příslušníci roty HUMINT (OTH) se zúčastnili v měsíci září mezinárodního cvičení Steadfast Indicator 2014 (SFIR 2014), které probíhá každoročně v rumunském městě Oradea. Příslušníci roty HUMINT jsou pravidelnými účastníky tohoto cvičení již od roku 2009.
Přes náročné požadavky na cvičící, týkající se jazykových znalostí stejně jako znalosti aliančních procedur, doktrín, předpisů a operačních postupů vztahujících se k problematice zpravodajství z lidských zdrojů, se daří příslušníkům roty HUMINT  dosahovat vynikajících výsledků v rámci tohoto cvičení a současně v rámci NATO HUMINT komunity. Tyto výsledky jsou odměnou za komplexní a náročnou přípravu specialistů roty HUMINT, která probíhá soustavně v průběhu výcvikového roku.
Toto cvičení je pořádáno od roku 2006 pod záštitou vrchního velitelství spojeneckých sil NATO v Evropě (SHAPE) a je zabezpečováno prostředky NATO HUMINT Centre of Excellence.Anakonda 2014


Výcvik prvku ISR a tím i příslušníků 102. pzpr pokračuje. Po certifikaci 4.BÚU (vytvořeného na bázi 4.brn) se prvek ISR plynule začlenil do sestavy 7.BÚU (na bázi 7.mb) a zahájil přípravu účastí na cvičení „ANAKONDA 2014“. Tohoto mezinárodního cvičení se v Polsku účastní v době
od 22.9. do 3.10 2014 celkem 12,5 tisíce vojáků armád NATO - příslušníků letectva, námořnictva a pozemních sil. Prakticky (v poli) a teoreticky (na mapách) se připravují na zvládnutí obranné operace v mezinárodní sestavě sil.
Hlavní část sil 7.BÚU je rozmístěna ve výcvikovém prostoru ORZYSZ, kde je vybudováno HMV 7.mb. Podřízené jednotky pak cvičí formou CAX v prostoru AON (Akademia Oborony Narodowej - Vojenská akademie polské armády) v hlavním městě Polska
Varšavě.

102. pzpr reprezentuje mjr. Ing. Václav MALÁT ve funkci zástupce velitele jednotky ISR.

> video

Výběr osob k rotě HUMINT


Velitel 102. průzkumného praporu vyhlašuje „Výběr osob“ na systemizovaná místa:
Starší operátor
specialista  - hodnost rotný
Velitel skupiny
hodnost poručík/nadporučík
„Výběr osob“ se uskuteční v posádce Prostějov v termínu 18. 19. listopadu 2014;
18.11 psychodiagnostické vyšetření, test odborných znalostí, test všeobecného přehledu, modelové situace.
19.11 pohovor před komisí.

Zájemci zašlou svůj strukturovaný životopis a stručný motivační dopis faxem na číslo 973 411 719 nejpozději 07. 11. 2014 do 12:00. Životopis označte „RH
výběr“. V životopise uveďte kontaktní adresu, e-mailovou adresu, telefon, případně ŠIS. Po vyhodnocení všech životopisů budou perspektivní uchazeči (splnění vstupních požadavků) nejpozději do 10.11. 2014 telefonicky pozváni k účasti na „Výběru osob“. V případě, že uchazeč nebude kontaktován, „Výběru osob“ se neúčastní.

Před zahájením řízení uchazeč předloží: osobní doklady, ověřenou kopii ZOT, originál osvědčení o bezpečnostní prověrce, poslední dvě periodické hodnocení a originál osvědčení o dosažení jazykové úrovně podle normy STANAG 6001 ze všech jazyků, které uchazeč ovládá. Dále s sebou: psací potřeby, vodu.

> více informací

102-jkaři na charitě v Opavě


Již tradičně se zástupci 102. pzpr zúčastňují charitativní akce pořádané 53. pPzEB jehož je 102. pzpr součástí. Svými výkony, pomocí při zabezpečení, ale i finančním příspěvkem se tak naši vojáci podílejí na podpoře hendikepovaných dětí v opavském regionu.

> celý článek
Výtěžek sbírky 102. průzkumného praporu

Finanční sbírka na pomoc příbuzným padlých kolegů-výsadkářů ze 43. vpr a 41. mpr, kterou vyhlásil velitel 102. průzkumného praporu, vynesla celkem 20,100,- (viz pokladní doklad). Celá částka byla dne 22.8.2014 odeslána na účet 44665522/0800, který byl pro tento účel zřízen. Další příspěvky zaslali vojáci 102. pzpr na daný účet individuálně již před vyhlášením sbírky velitelem praporu.
Celý obnos sbírky, kterou organizovali příslušníci 4. brigády rychlého nasazení bude rozdělen rovnoměrně mezi pozůstalé po padlých vojácích.
Všem dárcům děkujeme!Vyhlášení výsledků VI. ročníku soutěže Průzkumných hlídek 2014Sbírka 102. průzkumného praporu

Velitel 102. průzkumného praporu vyhlašuje finanční sbírku na pomoc příbuzným padlých kolegů ze 43. výsadkového praporu a
41. mechanizovaného praporu. Jakoukoliv finanční hotovost lze do 15.8.2014 nosit k asistentovi velitele, kde bude k tomuto účelu zřízena kasička.
Po ukončení sbírky bude celá suma vybraná příslušníky 102. průzkumného praporu zaslána na sbírkový účet vytvořený Charitou ČR na pomoc příbuzným padlých vojáků (viz příloha).
Chceme tímto způsobem vyjádřit solidaritu s rodinami padlých vojáků, které mnoho příslušníků 102. průzkumného praporu znalo osobně.
Čest jejich památce!Příslušníci 102. průzkumného praporu cvičili v Mongolsku


Ve dnech  20.6.2014 - 1.7.2014  se konalo ve výcvikovém prostoru „FIVE HILLS“ v Mongolsku (40 km západně od Ulánbátaru) mezinárodní vojenské cvičení s názvem „KHAAN QUEST 2014“. Toto cvičení probíhá každoročně již od roku 2002 se zaměřením na vedení mírových operací v souladu s mandátem OSN.  Jde o největší cvičení Mongolské armády se zahraniční účastí, které se těší velké pozornosti politické veřejnosti, ale i medií v oblasti Asie.


> celý článekNástup 102. průzkumného praporu ke Dni ozbrojených sil

Dne 30.6. 2014 proběhl na posádkovém nástupišti prostějovských kasáren slavnostní nástup 102. pzpr ke „Dni ozbrojených sil České republiky“. Nástupu se zúčastnili pozvaní hosté: plk. Ing. Pavel VARMUS Zástupce ředitele odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO, pplk. Ing. Tomáš KOUTNÍK NŠ 601. skss a bývalí příslušníci 102. pzpr v čele s jeho prvním velitelem pplk. vz. Ing. Jindřichem STARÝM.
Kromě zveřejnění rozkazu MO Martina STROPNICKÉHO, byly vybraným příslušníkům praporu uděleny pamětní medaile za službu v AČR I., II. a III. stupně.


> celý článekSTRONG CAMPAGNIER 2014


Ve dnech 15. 27.6. 2014 se příslušníci 102. pzpr  začlenění do struktury jednotky ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) zúčastnili závěrečného certifikačního cvičení 4. BÚU „STRONG CAMPAGNIER 2014" ve VÚj Hradiště. Jednotka ISR po celou dobu přípravy zabezpečovala 4. BÚU informacemi z prostoru zpravodajské odpovědnosti a přispěla nemalou měrou k úspěšné certifikaci celého úkolového uskupení.  


> celý článek

Výcvik roty HUMINT


Ve dnech 16.-19.6.2014 proběhl u roty HUMINT výcvik v odborné přípravě zaměřený na provádění taktického dotazování a dotazování zadržených osob. V následujícím týdnu provedla rota HUMINT komplexní polní výcvik, kde bylo hlavním cílem procvičit přímou zpravodajskou podporu při vedení bojové operace, se zaměřením na identifikaci a upřesňování cílů. Oba výcviky probíhaly pod taktickým námětem, při kterém mohli specialisté HUMINT zúročit bohaté zkušenosti ze zahraniční operace v Afghánistánu.
102. pzpr je opět nejlepší!

Rotmistr Zdeněk ŽÍTEK, tak jako většina příslušníků 102. pzpr skvěle reprezentoval naši jednotku a získal Meč pro nejlepšího studenta praporčického kurzu, který je organizován VeV VA Vyškov.
Rozšířil tak sbírku již 2 mečů které příslušníci 102. pzpr získali.Seminář Institutu mezinárodních právních studií Americké armády u 102.pzpr

Ve dnech 9. a 10. června 2014 se u 102. průzkumného praporu konal seminář na téma „Human Rights and International Humanitarian Law“ pořádaný Defense Institute of International Legal Studies (DIILS).

Trojice zkušených amerických vojenských právníků LTC Robinson, LTC Lore a CPT Lee přijela do České republiky z Rhode Islandu z USA, Německa a Belgie, aby vybrané příslušníky praporu seznámili s právní problematikou týkající se řešení situací v zahraničních operacích.

> celý článek

Memorial kpt. Radoslava Žáka

Čtyřčlenné hlídky bojovaly ze všech sil na druhém ročníku celoarmádní soutěže hlídek vojenské všestrannosti, prezentované jako „Memoriál kpt. Radoslava Žáka“, aby nejen uhájily ta nejlepší místa, ale také proto, aby vzdaly hold člověku, který zasvětil svůj život armádě.
Střelba z ručních zbraní, hod granátem, noční a denní orientační přesun a běh, topografie, zdravotní příprava, transport materiálu, překážková dráha NATO, lezení na lezeckém trenažéru JAKUB a jiné vojenské dovednosti stáli v cestě příslušníkům našeho
102. průzkumného praporu k obhajobě jejich skvělého 2. místa z loňského roku.

> celý článek

Airborne triathlon - Memoriál Nikolaje Martynova


Druhý ročník výsadkové soutěže se konal ve dnech 2. až 5. června 2014. Tato soutěž zahrnuje to podstatné, co každý vojenský výsadkář musí zvládnout. Ale jde spíše o to jak rychle daný úkol tříčlenné družstvo zvládne.

Tato soutěž se konala na letišti v Chrudimi a jejím nejbližším okolí. Již samotný začátek byl velmi zajímavý. Překonat vnitřní obavu před seskokem z hráze do chladných vod Sečské přehrady se podařilo všem účastníkům a to jak z našeho 102. průzkumného praporu, tak z dělostřeleckého pluku z Jinců a také z ostatních 15. družstev (včetně 3 družstev ze 173. výsadkové brigády US Army).


> celý článek

Cvičení čety aktivních záloh

Ve dnech 19.5 23.5. 2014 se konalo cvičení čety aktivních záloh 102. průzkumného praporu. Toto cvičení probíhalo souběžně s KPV roty HUMINT a 1. průzkumné roty. Tato cvičení byla na sobě nezávislá, nicméně se příslušníci všech skupin setkávali. Tento souběh ve výcviku byl pro všechny zúčastněné přínosem.

> celý článek

Výcvik roty Humint

Ve dnech 19.5. - 23.5. 2014 proběh ve vojenském újezdu Libavá nepřetržitý komplexní výcvik příslušníků roty HUMINT, který byl koncipován na základě zkušeností z operací ISAF. Výcvik byl proveden formou modelových situací. Po každé modelové situaci instruktoři provedli vyhodnocení. V případě, že v činnosti cvičících byly zjištěny nedostatky, celá situace se zopakovala. První den proběhl nácvik činnosti na operačním pracovišti. Příslušníci skupin si procvičili řízení zasazených jednotek v prostoru. V případě, že zasazené jednotky se dostaly do problému, museli vojáci na operačním pracovišti analyzovat vzniklou situaci a adekvátně na ní zareagovat, ať už aktivací QRF, vyžádáním zdravotnické podpory MEDEVAC, nebo přeúkolováním jiné manévrové jednotky v prostoru.

> celý článek

Den otevřených dveří 102. průzkumného praporu v Prostějově


Dne 30.5.2014 proběhl již tradiční Den otevřených dveří 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka.
Akce se zúčastnili především žáci MŠ a ZŠ z Prostějovska, ale i okolí Zlína. V době od 09,00 do 12,00 hodin se na letišti v Prostějově vystřídalo bezmála 560 žáků, pedagogů, veteránů i příznivců AČR. V areálu letiště proběhly jak statické, tak dynamické ukázky 102. průzkumného praporu - foto.
V rámci statických ukázek byla připravena vojenská technika, materiál a zbraně jednotek jediného průzkumného praporu AČR.
Návštěvníci si mohli také vyzkoušet maskovací barvy, zblízka si prohlédnout a osahat zbraně a ostatní materiál průzkumníků. Neméně zajímavá byla ukázka bezpilotního průzkumného prostředek RAVEN, TATRY 810, bojového vozidla LOV IVECO a vozidla KAJMAN, které používají k plnění bojového úkolu příslušníci průzkumných rot. Podpůrný prvek představoval sanitní vůz LDR s technickým vybavením zdravotníků. Většinu návštěvníků nadchla ukázka přepadu objektu a bojového umění MUSADO.
Plánovaná ukázka nízkého přeletu MI-171Š a hromadného seskoku z vrtulníku i slanění výsadkářů nemohla být realizována z důvodu neletového počasí nad Prostějovem.
Závěrem lze konstatovat, že se i přes deštivé počasí Den otevřených dveří zdařil
a rozšířil povědomí široké veřejnosti o činnosti příslušníků 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka.
Děkujeme všem za projevenou přízeň.

Text: npor. Mgr. Jaroslav ZOUBEK
Foto: rtm. Libor KRIŠKAKontrola bojové připravenosti prvku ISR

Dne 30.4. 2014 proběhla v areálu prostějovských kasáren kontrola jednotky ISR. Komise velitele Pozemních sil, vedená plukovníkem Ing. Tomášem ŠPOKEM, po zjištění stavu konstatovala, že jednotka 53. pPzEB, jejíž větší polovina je tvořena příslušníky 102. pzpr je „COMBAT READY“ a byla ve všech oblastech dle metodiky CREVAL hodnocena známkou „EXCELENT“! Teď už zbývá jen potvrdit toto hodnocení v rámci sladění jednotek 4. BÚU na červnovém cvičení ve Vůj Hradiště!


Uctění památky praporčíka in memoriam Radima Vaculíka

Ve dnech 29. a 30. dubna jsme si u 102. průzkumného praporu v Prostějově připomenuli již šesté výročí tragické události, kdy v průběhu patroly v misi ISAF v Afghánistánu vozidlo řízené praporčíkem in memoriam Radimem Vaculíkem najelo na nástražný výbušný systém a on na následky těžkých zranění na místě incidentu zemřel.
Celou vzpomínkovou akci zahájila zádušní mše, kterou v kostele v Uherském Hradišti sloužil kaplan 102. pzpr spolu s kaplanem společného operačního centra AČR. Poté jsme zavzpomínali na válečného veterána praporčíka in memoriam Radima VACULÍKA u jeho hrobu v Mařaticích. Kromě rodiny Radima a vojáků 102. pzpr se pietního aktu zúčastnili i členové klubu výsadkových veteránů Holešov a vojáci krajského vojenského velitelství ze Zlína.
Nakonec byl dne 30. dubna proveden nástup příslušníků praporu u pietního místa 102. pzpr v Prostějově. Kytici k pietnímu místu položili hlavní funkcionáři 102. pzpr, 601. skupiny speciálních sil a 53. pluku průzkumu a elektronického boje.
Věříme, že takových obětí z řad našich vojáků bude v budoucnu co nejméně! Jako Radimovi velitelé a kolegové jsme hrdí na to, že mezi námi sloužil člověk, který obětoval to nejcennější
svůj život, za nás, svou rodinu a svou vlast!
Čest památce praporčíka in memoriam Radima Vaculíka.

SPEM RETINE!

Výsadkáři 102. průzkumného praporu nad Hostišovou


Příslušníci 102. pzpr vyrazili v pátek 11. dubna po stopách nejúspěšnější paradesantní skupiny 2. světové války na území protektorátu Čech a Moravy „CLAY“, která byla vysazena do prostoru Hostýnských vrchů dne 13. dubna 1944, tedy právě před 70. lety.
Nejdříve prostějovští výsadkáři provedli seskok u obce Hostišová v několika tříčlenných výsadcích, tedy v počtu jako skupina „CLAY“, kterou tvořil radiotelegrafista Čestmír ŠIKOLA, šifrant Jiří ŠTOKMAN a velitel skupiny Antonín BARTOŠ.
Po seskoku se všichni výsadkáři zúčastnili pietního aktu u památníku skupiny „CLAY“, kde si připomněli činnost jejích členů a na závěr položili kytici k pamětní desce.
Poté příslušníci 102. pzpr vyrazili na noční vzpomínkový pochod dlouhý 36 km z obce Hostišová přes vrcholky Hostýnských vrchů do Bystřice pod Hostýnem. Trasa, na kterou se vydali, byla dle historických pramenů totožná s trasou paradesantní skupiny „CLAY“ v roce 1944.
V brzkých ranních hodinách na nádraží v Bystřici pod Hostýnem ukončili vzpomínkový pochod a tím ukázali, že jsou hrdí na úspěchy československých výsadkářů v 2. světové válce.
Více o s paradesantní skupině „CLAY“ a nočním vzpomínkovém pochodu ZDE
.

Dne 28.2.2014 odešel do zálohy dlouholetý příslušník 102. průzkumného praporu
kpt. Bc. Erich SZYMSZA.  Erich Szymsza patřil k prvním příslušníkům 102. průzkumného praporu, jehož součástí byl ode dne jeho vzniku 1.12.2003, kdy byl zařazen na funkci náčelníka pracoviště materiálu. V roce 2005 se stal náčelníkem logistiky a v této funkci setrval až do roku 2010. Dne 1. ledna 2011 byl služebně zařazen na funkci zástupce náčelníka štábu.
Všechny stanovené funkce zastával vždy svědomitě a dosahoval trvale výborných hodnocení. V průběhu služby byl oceněn několika resortními vyznamenáními.

Stodvojkaři v Afghánistánu: Diplomacie, respekt a důvěra

Příslušníci 102. průzkumného praporu jsou součástí 1. SR BAF (Strážní Rota Bagram Air Field) působící v provincii PARWAN na základně BAGRAM v Afghánistánu již od letošního října. Jejich úkolem je ochrana blízkého okolí základny proti možnému nebezpečí ohrožující letecký provoz základny a přítomné koaliční jednotky. Nedílnou součástí jejich práce je každodenní patrolování ve dne i v noci a navazování kontaktů s příslušníky ANP (Afghánská Národní Policie) a místních stařešinů (MALIKŮ). Na zkušenosti z plnění úkolů v zahraniční operaci jsem se v krátkém rozhovoru zeptala nadporučíka Marka Krajčíka (102.pzpr/1.SR BAF), který působí jako styčný důstojník v uvedené jednotce.

>celý článek


Autor: nadporučík Marek Krajčík
Foto: vojáci 102.pzpr/1.SR BAF

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky