Úkol splněn! Průzkumníci ověřovali sladěnost skupin na Boleticích. - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Úkol splněn! Průzkumníci ověřovali sladěnost skupin na Boleticích.V uplynulém výcvikovém období byla 2. průzkumná rota zasazena v rámci plnění úkolu průzkumné skupiny ve VÚj Boletice. Komplexní polní výcvik měl za úkol prověřit schopnosti vedení průzkumu s použitím nově zavedených technických prostředků průzkumu.
Před samotným zasazením předcházela příprava skupiny, kdy velitel průzkumné skupiny provedl seznámení se záměrem působení v prostoru bojové činnosti s následným detailním naplánováním. Ve večerních hodinách pak velitel skupiny provedl vydání bojového rozkazu. Následně proběhlo přezkoušení zda všicvhni příslušníci skupin perfektně pochopili a znají úkol. Poté byla provedena závěrečná kontrola úplnosti a funkčnosti materiálu.
V brzkých ranních hodinách jednotka pod vedením instruktora výsadkové přípravy provedla závěrečnou přípravu a kontrolu před provedením seskoku. Výsadek skupiny byl proveden z letounu L-410 Turbolet do neznámého prostoru ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice.  
Záměrem cvičení bylo prověřit schopnosti průzkumné skupiny plnit úkol v neznámém terénu s novými prostředky spojení a dále působit akvizičními jednotkami na jednotky “nepřítele“ operující v daném prostoru.
Nutno podotknout, že úkol byl ztížen samotným seskokem s výstrojí a výzbrojí a veškerým materiálem pro plnění úkolu do neznámého prostoru, kdy jednotlivci museli prokázat schopnost řídit padák v náročném, členitém a zalesněném terénu. Jednotka ihned po seskoku zahájila plnění úkolu. Jak je u průzkumníků zvykem, veškeré přesuny jednotka prováděla pod rouškou tmy, tak, aby nemohla být zpozorována nepřítelem.
Průzkumné skupině byl vydán úkol provést pozorování ze zájmového prostoru a hlásit veškerý pohyb nepřítele. Jednotka stanovený úkol splnila a úspěšně prověřila schopnosti.
Pro přenos získaných zpráv od průzkumných orgánů, zřídilo družstvo speciálního  spojení 53. pluku průzkumu a elektronického boje na hlavním místě velení 2. průzkumné roty své pracoviště a významně tak vypomohlo hladkému průběhu cvičení.
Na závěr cvičení provedla skupina stažení do prostoru určeného pro styk s řídícím důstojníkem a následně byl proveden přesun do posádky Prostějov. V rajonu jednotky došlo ke kompletnímu vytěžení skupiny po plnění úkolu pod vedením velitele roty, řídícího a zpravodajského důstojníka.

velitel 2. Průzkumné roty

 kpt. Bc. Jakub Pospíšil


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky