vyber-humint-2013 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

102. průzkumný prapor generála Karla Palečka v Prostějově organizuje


„VÝBĚR OSOB“

na pozice operátorů ROTY HUMINT, který se uskuteční v posádce Prostějov v termínu 4.
5. listopadu 2013

(psychodiagnostické vyšetření, test odborných znalostí a všeobecného přehledu, modelové situace, pohovor)


Požadujeme:

  • praxe v AČR minimálně 2 roky

  • Středoškolské vzdělání s maturitou

  • Znalost  AJ na úrovni STANAG 6001 2222

  • Zdravotní klasifikace "A"

  • Předpoklady pro získání BP pro stupeň "Tajné"

  • Předchozí účast v zahraničních operacích výhodou

Nabízíme:

  •  Zajímavou práci v dynamicky se rozvíjející profesi

  •  Účast na zahraničních kurzech a cvičeních

  •  Prostor pro kariérní růst a sebevzdělávání

  •  Možnost nasazení v zahraničních operacích

Strukturovaný CV (označen "RH-výběr") a stručný motivační dopis zašlete faxem na 973 411 719 nejpozději  do 23.10.2013.

Vybraní zájemci budou telefonicky kontaktování nejpozději do 25.10.2013.

Kontaktní osoba: npor. Václav Pokluda, tel.: 973 411 360, mobil 601 582 519

„Výběr osob“ k rotě HUMINT

Velitel 102. průzkumného praporu vyhlašuje
"Výběr osob"  na systemizovaná místa:

Starší operátor – specialista  - hodnost rotný


"Výběr osob" se uskuteční v posádce Prostějov v termínu 4. – 5. listopadu 2013;

4.11. psychodiagnostické vyšetření, test odborných znalostí a všeobecného přehledu, modelové situace


5.11. pohovor před komisí.


Zájemci  zašlou svůj strukturovaný životopis a stručný motivační dopis faxem na číslo 973 411 719 nejpozději 23.10. 2013 do 15:00. Životopis označte "RH – výběr". V životopise uveďte kontaktní adresu, e-mailovou adresu, telefon, případně ŠIS. Po vyhodnocení všech životopisů budou perspektivní uchazeči (splnění vstupních požadavků)nejpozději do 25. 10. 2013telefonicky pozváni k účasti na "Výběru osob". V případě, že uchazeč nebude kontaktován, "Výběru osob" se neúčastní.

Před zahájením řízení uchazeč předloží: osobní doklady, ověřenou kopii ZOT, originál osvědčení o bezpečnostní prověrce, poslední dvě periodické hodnocení a originál osvědčení o dosažení jazykové úrovně podle normy STANAG 6001 ze všech jazyků, které uchazeč ovládá. Dále s sebou: psací potřeby, vodu.


Vstupní požadavky a kritéria:

1. Vzdělání
- středoškolské s maturitou

2. Psychodiagnostické vyšetření
- úspěšné absolvování psychodiagnostického vyšetření, které bude probíhat u VÚ 3771 v Prostějově v rámci "Výběru osob"

3. Jazykové znalosti
-znalost anglického jazyka minimálně na úrovni STANAG 6001 2222 - znalost dalšího jazyka výhodou

4. Test
- odborných znalostí dle doktríny zpravodajství AD-2 - všeobecného rozhledu

5.  Zahraniční operace
- výhodou

6. Délka služby v AČR
nebo jiných ozbrojených sil ČR  -min. 2 roky

7. Odborné předpoklady

- zkušenosti s vedením kolektivu výhodou
- splněné kvalifikační předpoklady na dané systemizované místo
-
všeobecný přehled
-
uživatelská znalost práce s výpočetní a foto a video technikou včetně zpracování výstupů
-
řidičský průkaz skupiny B a C výhodou

8. OUI
- předpoklad pro vydání osvědčení pro seznamování  s utajovanými informacemi do stupně "TAJNÉ"

9. Jiné výrazné schopnosti
- ochota individuálního zvyšování odborných a jazykových znalostí  
- zájem o dlouhodobější setrvání v této odbornosti a pravidelné nasazení v zahraničních operacích

Ubytování: na posádkové ubytovně Prostějov. Objednání ubytování individuálně - správce ubytovny - alc. 411 162, 411 394. Parkování soukromých motorových vozidel je možné před objektem kasáren.

Ústroj:
oděv vzor 95.
O výsledku výběrového řízení bude uchazeč písemně informován na uvedenou kontaktní adresu do 1 měsíce od absolvování výběrového řízení.
Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení uspějí, a nebude jim z kapacitních důvodů nabídnuto systemizované místo na jednotce, budou zařazeni do evidence uchazečů na personální skupině 102. pzpr  a v případě potřeby budou osloveni.


V případě dalších dotazů kontaktní osoba: npor. Václav Pokluda, tel.: 973 411 360, mobil 601 582 519


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky