vycvik_aktivni_zalohy2014 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Výcvik ktivních záloh a vojáků 102. průzkumného praporu ve vojenském újezdu Libavá

Ve dnech 15.10. 24.10. 2014 proběhlo společné vojenské cvičení Aktivních záloh a vojáků 102. průzkumného praporu ve vojenském újezdu Libavá, které byl vyvrcholením  přípravy AZ v roce 2014.
Námětem cvičení bylo zasazení průzkumných orgánů AZ (Modré republiky) k překrytí státní hranice s cílem pozorovat činnost vojsk sousedního státu (Červená Unie), které imitovali zkušení průzkumníci 102. průzkumného praporu.

Výcvik byl rozdělen do dvou fází. V první fázi proběhl výcvik pod vedením instruktorů 102. průzkumného praporu. Náplni výcviku byl střelecký nácvik s cílem zopakovat manipulaci s ÚP BREN. Následovaly střelby ve dne a v noci, kdy si cvičící procvičili střelbu z ÚP BREN na různé vzdálenosti, procvičili si střelbu z různých střeleckých poloh, střelbu s taktickým a bojovým přebitím. Následovala taktická příprava, která byla zaměřena na situace, které můžou příslušníky AZ potkat během plnění bojového úkolu. Následovala spojovací příprava, ve které se zopakovala formalizovaná hlášení, naladění a obsluha radiostanic RF-13. Důležitou součásti výcviku byla i zdravotní příprava, která byla zaměřena na poskytnutí první pomoci v poli.

Druhá fáze výcviku byla zaměřena na prověření získaných znalostí a zkušeností formou kontroly sladěnosti.  Velitelům průzkumných skupin byl vydán bojový rozkaz na základě zpracované rozehry. Jeden z úkolů pro průzkumné skupiny AZ bylo i obdržení doplňkového úkolu propátrání zájmového prostoru, ve kterém bylo vybudováno hlavní místo velení nepřítele (Červená Unie). Celou dobu byli příslušníci AZ pod dohledem rozhodčích, kteří bedlivě sledovali činnost průzkumné skupiny od fáze přípravy až po fázi vyhodnocení. Díky tomu mohla být činnost průzkumných skupin AZ hodnocena velmi podrobně a pečlivě. Zasazené jednotky obou států byly řízený Skupinou řízení průzkumu, která přijímala a vyhodnocovala získané informace od všech zasazených průzkumných orgánů.

Příslušníci AZ si svým přístupem a nadšením k plnění úkolů vybudovali respekt u vojáků 102. průzkumného praporu a díky splněným úkolům potvrdili, že jsou jeho nedílnou součástí a připraveni kdykoliv uplatnit svoje zkušenosti a dovednosti.

V rámci vyhodnocení cvičení bylo provedeno jmenování do vyšší hodnosti u vybraných příslušníků AZ.

SPEM RETINE!


Autor: kpt. Bc. Václav POKLUDA
Foto: kpt. Bc. Václav POKLUDA


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky