Vyroci_prosinec - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

102. průzkumný prapor oslavil 13 leté výročí


  Dnešní třinácté narozeniny jsme si připomněli společným slavnostním nástupem, kterého se účastnili nejen profesionální vojáci a občanští zaměstnanci, ale i příslušníci aktivních záloh praporu, bývalí velitelé a významní hosté, mezi nimiž nechyběla primátorka města Prostějov paní RNDr. Alena Rašková, ředitel Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO z pověření plukovník Ing. Pavel Nakládal, velitel Velitelství výcviku
Vojenské akademie ve Vyškově brig. generál Ing. Josef Kopecký, MSc., velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje plukovník gšt. Ing. Pavel Varmus, velitel 601. skupiny spec. sil plukovník gšt. Ing. David Franta M.S., hlavní funkcionáři útvarů posádky Prostějov a zástupci Klubu výsadkových veteránů Prostějov. První část oslav byla věnována udělení medailí za službu v ozbrojených silách, pamětních odznaků 102. průzkumného praporu, pamětních odznaků 53. pPzEB, odměn příslušníkům aktivních záloh a nakonec pamětních odznaků „STODVOJKAŘ 2016“ nejlepším vojákům 102. pzpr. Vyslechli jsme také proslovy hostů, ve kterých nám poděkovali za vytrvalost při naší nelehké práci a úloze, kterou 102. pzpr v rámci AČR má.

  Na samotný závěr nástupu byl slavnostně „předán“ dlouholetý příslušník 102. pzpr vrchní praporčík Pavel Bodrogi do služeb generála Josefa Kopeckého. „Na cestu“ mu byl předán „Speaker box“, jako symbol jeho budoucí kariéry u VeV-VA ve Vyškově, kde bude mít na starosti výuku a vedení kariérových kurzů pro praporčíky a poddůstojníky AČR. Společně s tímto materiálem byl praporčík Bodrogi vyvezen na speciálně upraveném vojenském vozidle z nástupiště.
Poté zazněla státní hymna a vybraní účastníci nástupu se přesunuli k pietnímu místu. Položením kytic a uctěním památky generála Karla Palečka a praporčíka in memoriam Radima Vaculíka byl slavnostní nástup ke třináctému výročí založení praporu ukončen.

  Historie 102. průzkumného praporu sahá do roku 1994, kdy v posádce Kroměříž vznikl 2. odřad hloubkového průzkumu, který byl následně přemístěn do posádky Prostějov a dán do podřízenosti 2. brigády vojenského zpravodajství. V roce 1997 se prapor v souvislosti s reorganizací brigády změnil na 115. prapor hloubkového průzkumu 11. brigády vojenského zpravodajství a EB. Dnem 1. 10. 2000 byl vytvořen 11. průzkumný prapor v rámci pozemních sil a dne 19. 3. 2000 předán do podřízenosti 1. mechanizované divize. V rámci reorganizace AČR 11. průzkumný prapor zaniká a na jeho základě, po začlenění příslušníků dalších třech zrušených průzkumných praporů (2. pzpr Vimperk, 4. pzpr Bechyně, 7. pzpr Kroměříž), vzniká 1. 12. 2003 102. průzkumný prapor v podřízenosti Velitelství společných sil. Dnem 1. 1. 2011 je v rámci OMDZ 2010 102. pzpr předán do podřízenosti 53. bPz EB v posádce Opava.
Noví příslušníci 102. průzkumného praporu se v počátcích museli vypořádat s neduhy vznikající během tak náročné reorganizace. Nový kolektiv potřeboval čas, aby si k sobě našel cestu a vytvořil novou epochu historie průzkumných jednotek v naši armádě. Nově vznikající kolektiv průzkumáků ihned začal plnit veškeré úkoly a díky předešlé zodpovědné práci bývalých velitelů praporů se začaly brzy projevovat kvality nových příslušníků 102. průzkumného praporu. Za těch 13 let jsme urazili kus cesty. Vojáci našeho praporu se pravidelně účastnili domácích i zahraničních soutěží, cvičení a často tvořili první jednotku do zahraničních operací.

  Díky obětavé práci vojáků, jejich nadšení, zapálení a leckdy až obětování si 102. průzkumný prapor získal respekt od nadřízeného velitelství, vojáků ostatních útvarů naši armády a zahraničních partnerů.

npor. Jaroslav Zoubek
kpt. Václav Pokluda

Foto: 102. pzpr


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky