Zalohy - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

První cvičení čety AZ 102. pzpr v roce 2016


  14. března 2016 jsme povolali naše příslušníky průzkumné čety aktivních záloh k prvnímu letošnímu cvičení. Cvičení se odehrávalo ve vojenském újezdu Libavá. První den průzkumníci prošli zdravotní prohlídkou a absolvovali povinná teoretická zaměstnání. Poté byli dovybaveni nezbytným materiálem a po odběru zbraní se společně s příslušníky 2. průzkumné roty přesunuli na barákový tábor Potštát.
 Z důvodu procvičení co nejširšího spektra úkolů bylo cvičení naplánováno pod taktickým námětem, který využívají k výcviku i profesionální vojáci. Byly zformovány fiktivní státy - Modrá republika a Červená unie. Průzkumníci plnili úkoly ve prospěch Modré unie. Námět obsahoval základní historické souvislosti vzniku konfliktu mezi těmito státy a další doplňkové informace, které museli průzkumníci v rámci přehledu o situaci nastudovat.

  Následující den byl věnován plánování a přípravě k plnění úkolu - pozorování přiděleného prostoru. I přes nepříznivé počasí si průzkumníci poradili s vytvořením plastického stolu, který slouží k lepšímu pochopení situace, názornému zplánování úkolu a orientaci v prostoru plnění bojového úkolu. Po naplánování celé akce, velitel vyhlásil bojový rozkaz a na konci prověřil přezkoušením pochopení úkolu jednotlivých členů průzkumné skupiny.
 
  Ve večerních hodinách byli průzkumníci zasazeni do prostoru. Po sesednutí z vozidla provedli zajištění prostoru a po provedení orientace zahájili skrytý přesun na stanovené místo, kde po propátrání zahájili pozorování zájmového objektu.
Během noci skupina značkařů imitovala činnost, která byla naplánována v přesném časovém sledu pro následné podrobné vyhodnocení. Nad ránem obdržel velitel průzkumné skupiny z důvodu nepříznivého vývoje bezpečnostní situace doplňkový úkol. „Přesuňte se do prostoru SMILOV!“
 
  Na Smilovské střelnici, v rámci rozehry provedla průzkumná skupina střelbu na „nepřátelskou jednotku“. Průzkumníci si tak oživili dovednosti při střelbě z kulometu UKL-59, odstřelovací pušky SVDN Dragunov, útočné pušky CZ 805 BREN a pistole CZ 75 PHANTOM. Po střelbách obdržel velitel skupiny od řídicího důstojníka nový úkol: „Propátrejte okolí vodní nádrže BARNOV a monitorujte pohyb jednotek ČU po hlavní komunikaci!“ Během této činnosti průzkumníci objevili pěší jednotku vojáků Červené unie, která prováděla hlídkovou činnost v blízkosti hranice a místy hranici i překročila.  Veškeré získané informace odesílali průzkumníci na operační středisko.
 
  Ve čtvrtek ráno PzS obdržela informaci, že byly odcizeny důležité utajované dokumenty Modré republiky, které mají být během dne přepraveny do Červené unie. Následoval rozkaz k přípravě léčky. Po podrobném naplánování zaujali průzkumníci pozice a vyčkávali na příjezd zájmového vozidla. Po pozitivní identifikaci vozidla a jeho dojetí na vytipované místo k provedení léčky, došlo odpálením imitační munice k zastavení vozidla. Průzkumníci rychle a přesně eliminovali řidiče a nalezli utajované dokumenty. Po splnění úkolu provedli průzkumníci návrat na základnu  Potštát, kde jim instruktoři podrobně vyhodnotili činnost. Po vyhodnocení proběhla údržba materiálu a zbraní a příslušníci aktivních záloh byli během pátečního dne propuštění zpět ke svým "civilním zaměstnavatelům".


Autor: kapitán Bc. Václav Pokluda
Foto: 2. průzkumná rota, Aktivní zálohy 102. pzpr 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky