zalohy - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Cvičení čety AZ 102.pzpr


Ve dnech 19. 23.5. 2014 se konalo cvičení čety aktivních záloh 102. průzkumného praporu. Toto cvičení probíhalo souběžně s KVP roty HUMINT a 1. průzkumné roty. Tato cvičení byla na sobě nezávislá, nicméně se příslušníci všech skupin setkávali. Tento souběh ve výcviku byl pro všechny zúčastněné přínosem.
Tento fakt byl potvrzen hned první den, kdy byl velením jednotlivých skupin vytvářen bojový rozkaz a zároveň poblíž místa noclehu členové Pz družstev vytvářeli plastické mapy, které pak použili při plánování svého úkolu. Zde si mohli vzájemně předávat své zkušenosti a porovnávat jednotlivé kroky přípravy k plnění bojového úkolu. Protože se jednalo o výcvik, nešlo o to druhého jakkoliv přetrumfnout, ale o to, abychom si v praxi předvedli, co již známe a případné nedostatky opravili a tím se zdokonalili. Tato první fáze potvrdila schopnost všech jednotek v případě potřeby spolupracovat. V dalších fázích výcviku již jednotky plnily úkoly dle svých bojových rozkazů.
O dobré připravenosti a profesionalitě svých podřízených se mohl také přesvědčit zástupce velitele, spolu s kaplanem. Ti při kontrole výcviku jednotek chtěli vidět maximum zasazených PzO, ale u některých jednotek se museli smířit s tím, že slouží u průzkumného praporu a cílem průzkumníka je, aby viděl, ale nebyl viděn.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky