Program - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Komise pro rodinu

Program Komise pro rodinu 102. průzkumného praporu
pro rok 2015Dovolte mi, abych krátce představil základní program Komise pro rodinu 102. průzkumného praporu pro rok 2015 (KoPR).

Na základě pozitivní zkušenosti z činností Komise pro rodinu 102.pzpr v roce 2011, a stoupajícího trendu péče o vojenské veterány, se v žádném případě nesmí zapomínat na péči
o rodinné příslušníky, kteří jsou pro vojáka tou největší oporou právě v době jeho nasazení v zahraničí. Z tohoto důvodu byla Komise pro rodinu 102.pzpr založena i pro rok 2015.

Členové komise jsou profesionálové, kteří s přípravou akcí KoPR mají již praktické zkušenosti z předešlého období a jejich odborné zaměření je zárukou poskytnutí kvalifikované pomoci či rady. Mimo jiné je činnost Komise pro rodinu zaměřena na organizaci neformální setkání rodin vojáků, a to jak před, tak i v průběhu nasazení vojáka v zahraničí. Setkání rodin slouží ke sdílení radostí i problémů, hledání možností jejich řešení, k předání vlastních zkušeností a k vzájemné podpoře lidí, kteří se ocitli ve stejné náročné životní situaci.

Působení Komise pro rodinu je rozděleno do tří časových období, během kterých jsou organizována minimálně tři setkání:

Fáze
až 30 dnů před odletem profesionála do zahraniční operace

Prvotní setkání rodin a vojáků
Náplň setkání:
Představení Komise pro rodinu a jejího programu
                       Seznámení s úkolem zahraniční operace
                       Ukázka materiálu pro děti
                       Drobné občerstvení


Fáze
průběh nasazení v zahraniční operaci

Velikonoční setkání rodin
Náplň setkání:
Představení Komise pro rodinu a jejího programu pro nově příchozí
                       Přednášková činnost na aktuální téma
                       Výtvarná dílna pro děti
                       Převzetí Holiday Boxes s velikonoční tématikou (v jednání)
                       Drobné občerstvení

Závěrečné setkání rodin před návratem vojáka ze zahraniční operace
Náplň setkání:
Shrnutí akcí Komise pro rodinu
                       Přednášková činnost psychologické služby
                       Přednášková činnost zdravotnické služby
                       Sportovní hry pro děti
                       Drobné občerstvení

V průběhu druhé fáze Komise pro rodinu nabídne další aktivity pro rodinné příslušníky, o kterých bude informovat zájemce cestou e-mailu, facebookového profilu Komise
pro rodinu nebo praporních webových stránek.


Fáze
až 30 po návratu profesionála ze zahraniční operace

V tomto období Vás kontaktuje člen Komise pro rodinu k získání zpětné vazby v návaznosti na vylepšení činnosti Komise pro rodinu pro následující rok.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky