102. průzkumný prapor má první dekádu úspěšně za sebou - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

102. průzkumný prapor má první dekádu úspěšně za sebou


Desítka bude zářit na pomyslném dortu průzkumníků z Prostějova, jelikož prvního prosince letošního roku tomu uplyne již deset let, co spojily své síly čtyři významné průzkumné prapory Armády České republiky. Na základech 2. průzkumného praporu Vimperk, 4. průzkumného praporu Bechyně, 7. průzkumného praporu Kroměříž a 11. prostějovského průzkumného praporu vzniká dne 1. prosince 2003 v posádce Prostějov 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka. Tuto důležitou událost si dnes na slavnostním nástupu připomněli nejen příslušníci útvaru, ale i bývalí velitelé praporu a významní hosté.

První část oslav byla věnována povýšení v hodnostních sborech a udělení pamětních odznaků 102. průzkumného praporu. Mezi vyznamenanými stál na čestném místě především velitel pozemních sil generálmajor Ján Gurník a primátor města Prostějova Miroslav Pišťák. Čtyřicet vojákůa bývalých příslušníků 102. průzkumného praporu bylo oceněno pamětní mincí desátého výročí založení praporu, která byla speciálně navržena a vyrobena pro tuto významnou událost.  Za dosažení předepsaného náletu, předvedení praktických dovedností a teoretických znalostí byl čtyřem operátorům jednotky bezpilotních průzkumných prostředků udělen odznak dokazující splnění třídnosti operátora mini UAV RQ 11B RAVEN.

Druhá část nástupu byla věnována především hostům. Velitel pozemních sil generálmajor Ján Gurník ve svém projevu poděkoval nejen příslušníkům 102. průzkumného praporu, ale i představitelům města za dlouhodobou podporu vojsk v posádce Prostějova a veliteli 601. skupiny speciálních sil za navázání spolupráce v oblasti výcviku.  Dále popřál průzkumákům do dalších deseti let hodně úspěchů: „Jste jediným průzkumným praporem naší armády, což je známkou toho, že si vaši nadřízení cení a váží práce, kterou odvádíte, a to ať už na území České republiky nebo v zahraničí. Přeji Vám, ať se i nadále můžete věnovat své práci a tomu, na co jste připravováni.“

Pan primátor Miroslav Pišťák jménem města Prostějova i Jednoty bratrské taktéž popřál příslušníkům praporu hodně zdaru do dalších let. „Deset let je krátká doba. Na druhé straně pokud je vyplněna poctivou prací, můžeme být na sebe hrdí. A já vím, jak vás oceňovali Ti, co s vámi spolupracovaliv zahraničních operacích. Vy patříte mezi elitní jednotky.“ dodal pan primátor, než se závěrečného slova ujal velitel praporu podplukovník René Sabela.

Velitel ve svém projevupoděkoval vojákům 102. průzkumného praporu za odvedenou práci v uplynulých letech a krátce shrnul významné události a milníky praporu. Zdůraznil, že 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka patří k nejspolehlivějším jednotkám v rámci Armády České Republiky a připomenul splnění nejdůležitějších úkolů letošního roku, kterými bezesporu bylo vyslání dvou čet do strážní roty BAF Bagramna území Afghánistánu, splnění úkolů jednotky ISR v rámci certifikačního cvičení 4. BÚU, pomoc vojáků při povodních v severních Čechách a charitativní akci, jejíž výtěžek putoval ve prospěch tělesně postižené Verunky Vévodové. Dále velitel přednesl reorganizační změny platné k prvnímu prosinci určující směr v novodobé historii praporu.„Dnešní nástup je posledním nástupem pod hlavičkou vojenského útvaru 3771 a od pondělí plní prapor úkoly v organizační struktuře 53. pluku průzkumu a elektronického boje pod společným krycím názvem 3068 Opava. Stále však jsme 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka dislokovaný v posádce Prostějov a hrdě se hlásíme k tradicím a odkazům průzkumné a výsadkové odbornosti.“
Položením kytic k pietnímu místu a uctěním památky generála Karla Palečka a prap. in memoriam Radima Vaculíka byl slavnostní nástup k desátému výročí založení praporu ukončen.

Autor: nadporučice Kateřina Ramil
Foto: svobodník Roman Štarha

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky