Příslušníci roty AZ absolvovali závěrečnou fázi průzkumného kurzu - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Příslušníci roty AZ absolvovali závěrečnou fázi průzkumného kurzu


Vybraní příslušníci Roty AZ 102. průzkumného praporu absolvovali koncem měsíce srpna druhou a závěrečnou fázi certifikovaného průzkumného kurzu. Kurz byl zakončen 10-ti denním cvičením, které proběhlo ve VVP Libavá. Výcvik pod vedením instruktorů VA Vyškov byl zaměřen na střeleckou přípravu, sebeobranu, sebezáchovu/přežití, pohyb a maskováni v terénu. Vyvrcholením cvičení bylo něolikadenni zasazení skupin v týlu protivníka s úkolem provést komplexní průzkumnou činnost a zúročit,tak znalosti a dovednosti získané během kurzu.

Selected members of Active reserves company, 102th Recon Battalion, have passed the second and final part of the certified Recconaissance course in the end of August. The final phase lasted 10 days and took place in Libava Military Training Area. The training was organised by Instructors from Military Academy Vyskov and was focused on shooting drills, self-defence, survival techniques, camouflage and concealed movement in the terrain. The training was concluded by a multi-day complex recon task behind enemy lines, where all the knowledge gained during the course was practised in reality.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky