4853-vrsku-pro-anetku - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


4853 vršků pro Anetku

Dne 2. května 2012 předali zástupci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka skoro pět tisíc vršků od PET láhví Středisku rané péče, a tím se zapojili do charitativní akce na pomoc tělesně postižené Anetce Kráčalíkové. Vršky sbírali průzkumáci od září loňského roku do letošního konce dubna. Do projektu „vrškování“ se vojáci stodvojky zapojili již po druhé.

Ve Středisku rané péče v Olomouci jsme vyzpovídali poradkyni rodin dětí se zrakovým, mentálním nebo tělesným postižením paní Petru Hálkovou, abychom se o netradiční charitativní akci dověděli více. Poradkyně poskytují terénní služby formou konzultací a mimo jiné pomáhají rodičům, aby se aktivně zapojovali do různých projektů na pomoc postiženým dětem a především přicházeli s vlastními nápady. Tímto způsobem se v roce 2010 povedlo zrealizovat první sbírání vršků od PET láhví na podporu Michalky Macurové z Holešova. Akce zpravidla probíhá jeden rok a sběratelé vršků mohou sbírku odevzdat přímo rodičům dítěte nebo využít Středisko rané péče v Olomouci. Vršky se vyměňují ve specializované firmě na recyklaci plastového odpadu za peněžní obnos. Ten rodiče využijí na nákup speciálních přístrojů nebo didaktických pomůcek, na které pojišťovny přispívají pouze minimální částkou. Speciální zařízení jsou však nezbytná alespoň pro částečné zapojení dítěte do běžného života. Michalka Macurová tímto způsobem získala příspěvek na MOTOmed a Anetce Kráčalíkové ze Zlína jsme sbírkou přispěli na polohovací zařízení X: panda od firmy R82. V tomto případě rodiče předem našetřili 15000 Kč a doufají, že zbytek finančních prostředků na židličku, jejíž pořizovací náklady činí 65000 Kč, se podaří získat vrškováním. „Rodina Anetky si váží toho, že lidé neberou víčko jako odpad, ale stojí jim za to si s každým vrškem vzpomenout, že i taková maličkost může někomu pomoci,“ uvedla paní Hálková ze Střediska rané péče. Informace o tom, jak to všechno dopadlo lze nalézt na
lt www.anetkakracalikova.cz.
Hlavní myšlenkou charitativního sbírání vršků je, že se může zapojit opravdu každý. Děti, rodiče i prarodiče. Jediné, co pro to musí udělat je schovat uzávěr od PET láhve a najít způsob, jak vršky doručit pořadatelské rodině. Pomyslnou štafetu ve sbírání teď převzala rodina Klárky Slezákové ze Zlína. Vrškovat se bude do konce dubna 2013 a rodiče Klárky by za získané finanční prostředky rádi pořídili rehabilitační kočárek za 82 000 Kč. Více informací o Klárce lze získat na
lt www.naseklarinka.webnode.cz.
Příslušníci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka, kteří sami pravidelně pořádají charitativní akce na podporu dětí z Dětského domova Plumlov, budou ve sbírání vršků na podporu Klárky pokračovat i v následujícím období.

Autor: por. Bc. Kateřina Ramil, 102. průzkumný prapor
Foto: por. Bc. Kateřina Ramil, 102. průzkumný prapor

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky