9.vyroci-zal-102 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

9. výročí založení 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka

Dne 1. prosince 2012 uplynulo již devět let od založení 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka. Oslavám tohoto výročí byl věnován slavnostní nástup příslušníků útvaru, konaný dne 30. listopadu 2012 v posádce Prostějov.

Slavnostní akt byl pomyslně rozdělen do tří hlavních částí. V první části byly uděleny medaile za službu v ozbrojených silách I. a II. stupně a pamětní odznaky 53. brigády průzkumu a elektronického boje generála Heliodora Píky a 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka. Mezi vyznamenanými byli nejen příslušníci útvaru, ale i podplukovník MUDr. Martin Pokorák, náčelník Spádového vojenského zdravotnického zařízení Prostějov nebo pan Jaroslav Ondrejčák, příslušník prostějovského Klubu výsadkových veteránů.
Následující část nástupu byla věnována hostům. První zástupce náčelníka generálního štábu generálmajor Ing. Miroslav Žižka ve svém projevu především vyzdvihl výtečné splnění úkolů v roce 2012 příslušníky 102. průzkumného praporu zejména v zahraničních operacích a při výcviku po přezbrojení jednotky na nové typy zbraní a techniky. Brigádní generál Ing. Ján Gurník využil této slavnostní příležitosti a představil se vojákům 102. průzkumného praporu jakožto nový velitel velitelství společných sil. Pan primátor Miroslav Pišťák pak vyjádřil podporu města Prostějova a zdůraznil hrdost Prostějovanů na své vojáky.
Velitel útvaru podplukovník Ing. René Sabela
ve svém projevu shrnul dějinné souvislosti vzniku jediného průzkumného praporu a připomněl vojákům historický odkaz průzkumných a výsadkových jednotek. Na úplný závěr dodal Devět let života našeho praporu je již za námi a já věřím, že v dalších letech budeme pokračovat tak, bychom i nadále mohli hrdě nosit čestný název 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka."
Slavnostní nástup byl ukončen uctěním tradic 102. průzkumného praporu položením kytic u pietního místa útvaru.

Autor: por. Mgr. Kateřina Ramil, 102. průzkumný prapor
Foto: svob. Roman Štarha, 102. průzkumný prapor


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky