ALLIED SPIRIT II - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Prvek ISR na spojeneckém cvičení ALLIED SPIRIT II  Ve dnech 4.-25.spna 2015 v německém výcvikovém prostoru Hohenfels proběhlo spojenecké cvičení ALLIED SPIRIT II. Součástí cvičících jednotek byl i prvek ISR (zpravodajství, sledování, průzkum) složený z příslušníků 53. pluku průzkumu a elektronického boje tj. 102. průzkumného praporu, 532. praporu elektronického boje, centra ISR a velitelství pluku.
 
  Americká základna Hohenfels, slouží již řadu let jako cvičiště aliančních jednotek. Pravidelně se na ní cvičí i naši vojáci před vysláním do mise v Afghánistánu. Základna je na tento výcvik skvěle vybavena nejen dobře vycvičenými protivníky, ale i simulátory boje a záznamovou technikou.
 
  Reálnost boje podporuje laserový simulátor MILES. Každý voják i technika dostali na svou zbraň laserový vysílač a na tělo senzory, které reagovali na zasažení laserem. Střelba je vedena cvičnou municí, ale obě strany vedou mezi sebou regulérní válku. Pokud je voják zasažen, vypne se mu systém, přestane fungovat zbraň a je na 12 hodin vyřazen z boje. Je nutné jej odsunout jako zraněného, nebo mrtvého na shromaždiště. Stejné je to i s technikou, také je nutno po zásahu zajistit její odsun a opravu.
 
  Reálného nepřítele (OPFOR, opposing force
opoziční síly) tvořili vojáci americké brigády pro toto cvičení vystrojeni do černých uniforem. Hlavní náplní jejich práce je fungovat právě jako opoziční síly pro připravující se jednotky. Nespornou výhodou je také jejich perfektní znalost terénu ve výcvikovém prostoru, takže byli naše jednotky velkou překážkou. Cílem celého cvičení také nebylo tohoto nepřítele porazit, ale dokázat, že jsme schopni reagovat na všechny situace, které mohou při vedení boje nastat.
 
  Tento způsob výcviku je poněkud odlišný od výcviku v České republice, kde se v takovém rozsahu nedá OPFOR použít. I proto byl úspěch na tomto cvičení tak důležitý. Všichni cvičící museli prokázat své schopnosti v podmínkách velmi blízkých reálnému boji.
 
  Cvičení se zúčastnili příslušníci všech rot 102. průzkumného praporu. Již před zahájením samotného cvičení byly do týlu nepřítele zasazeny průzkumné skupiny, které měli za úkol zjišťovat činnost nepřátelských jednotek a to zejména jejich přesuny, počty techniky a vojáků, nebo prostory prováděného ženijního budování. Zjištěné informace byly ihned předávány na velitelské stanoviště jednotky ISR, kde se analyzovali a předávali formou hlášení na velitelské stanoviště brigádního úkolového uskupení (BÚU). Velitel BÚU tyto informace používal pro svůj rozhodovací proces.
 
  Průzkumné skupiny byly zasazeny vrtulníky, na vozidlech Iveco a Kajman a plnili zadané úkoly po dobu celého cvičení bez možnosti dozásobení potravinami, vodou a municí. Informace o činnosti nepřítele potvrzovali a upřesňovali i příslušníci roty bezpilotních průzkumných prostředků s mini UAV RQ-11B Raven. Příslušníkům roty HUMINT se svou činností podařilo odvrátit hned několik útoků namířeným proti vlastním jednotkám, čímž se značnou měrou podíleli na celkově výtečném hodnocení činnosti prvku ISR. Rota logistiky zabezpečovala „bojovníky“ a štáb vším potřebným počínaje stravou a konče výstavbou stanů pro ubytování. Bez poctivé a tvrdé práce „logistů“ by bojové jednotky nemohli plnohodnotně plnit úkoly.
 
  Ze všech jednotek AČR zapojených do cvičení to měli příslušníci prvku ISR do SRN nejdále. Rota elektronického boje a četa míst velení se musela přesunout z Opavy do Hohenfelsu a zpět po vlastní ose. „Délka přesunu nám nedělala žádné problémy, nepříjemné bylo úmorné vedro, na druhou stranu si řidiči pochvalovali kvalitu německé dálnice,“ podělil se o svou zkušenost velitel čety npor. Michal Červenka. Ani jedno vozidlo nezklamalo a všichni se ze cvičení vrátili v pořádku. Jak řekl velitel jednotky ISR pplk. Ing. René SABELA: „Jednotka ISR splnila všechny úkoly cvičení „ALLIED SPIRIT II“ výtečně a ukázala, že je pevnou součástí 7. brigádního úkolového uskupení“.„V taktické rovině jsme dokázali splnit veškeré úkoly, které jsme dostali,“ dodává závěrem plukovník Kopecký, který celému cvičení velel a vyzvedl práci jednotky ISR. „Dali jsme dohromady vycvičený brigádní bojový tým, který demonstroval schopnost efektivní spolupráce aliančních a spřátelených jednotek NATO při vedení společné pozemní operace. Důležitou roli v tomto smyslu sehrály i jednotlivé podpůrné prvky brigády, např. prvek ISR, který dodával podrobné informace o pohybu nepřítele. Pozitivně hodnotím i motivaci všech zúčastněných, kdy každý chtěl v mezinárodním prostředí ukázat, co umí.“
 
  Celkem se cvičení „ALLIED SPIRIT II“ zúčastnilo 1 400 českých vojáků s 430 kusy techniky.

Více na Army.cz


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky