AZ - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Cvičení AZ


Ve dnech 15. 5. 2017
19. 5. 2017 proběhlo u 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově pravidelné vojenské cvičení 3. průzkumné roty Aktivních záloh (3. pzr AZ). Také toto konkrétní cvičení bylo organizováno formou nepřetržitého vojenského výcviku (NVV) a bylo zaměřeno na střeleckou přípravu, aeromobilní činnost a na procvičení všech činností nutných pro vedení bojového úkolu v týlu nepřítele.

Tak jako vždy první den cvičení proběhl nástup příslušníků roty, jejich seznámení s plánem cvičení a porada velení roty. Jako obvykle záložníci podstoupili administrativu spojenou s nástupem vojáka v aktivní záloze na každé pravidelné vojenské cvičení a lékařskou prohlídku, která potvrdila, že jsou všichni schopni absolvovat vojenský výcvik.
Ihned poté byl zahájen výcvik v aeromobilní činnosti. Nejprve jeho teoretická část na učebně roty, následně se celá jednotka přesunula na výsadkové cvičiště, kde pod vedením profesionálního instruktora proběhla praktická část nácviku aeromobilní činnosti s využitím trupu letounu Mi-17, se zdůrazněním jednotlivých specifik, které jiné typy letounů AČR mají.
V odpoledních hodinách byla naplánována střelecká příprava, konkrétně nácvik se zbraněmi. Jelikož na druhý den cvičení byl v plánu nácvik ve střelbě z ručních zbraní, které má 102. průzkumný prapor ve výzbroji, zopakovali si záložáci manipulaci s útočnou puškou CZ 805 A2 BREN, pistolí CZ75 SP-01 Phantom a kulometem 7,62mm MK48MOD.0, včetně odstraňování závad u jednotlivých zbraní, bezpečnostních stereotypů a různých střeleckých poloh.

Ve večerních hodinách prvního dne cvičení byla zahájena příprava na plnění bojového úkolu. Velitelům průzkumných skupin (PzSk) bylo velitelem roty vydáno bojové nařízení (FRAGO). Velitelé pak měli zbytek noci na rozbor a analýzu úkolu, vytvoření záměru a plánu provedení úkolu, přípravu bojového rozkazu, jeho následné vydání průzkumné skupině a na přípravu celé skupiny na bojový úkol včetně přípravy zbraní a materiálu. Vzhledem ke komplexnosti přípravy na plnění úkolu bojového průzkumu zabrala tato činnost téměř celou noc.
V ranních hodinách nasedli „odpočatí“ průzkumníci do přistavených vozidel a přesunuli se na pěchotní střelnici Smilov, kde proběhl celodenní nácvik ve střelbě z ručních zbraní. Záložáci si pod vedením instruktorů z řad profesionálních příslušníků útvaru procvičili jak mířenou, tak dynamickou střelbu na různé vzdálenosti a z různých střeleckých poloh.

Ihned po skončení střelecké přípravy proběhlo zasazení průzkumných skupin do prostoru vedení bojové činnosti. Průzkumné skupiny měly za úkol zjistit přítomnost a činnost nepřítele v přidělených prostorech (NAI) formou pozorování z místa i za pohybu. Po celou dobu plnění úkolu od samotného zasazení až do stažení se z prostoru bojové činnosti se s každou průzkumnou skupinou pohyboval jeden instruktor, který však do plnění úkolu nezasahoval. Jednotlivé skupiny po dosažení přidělených prostorů zbudovaly dočasné základny a zahájily průzkumnou činnost. Po celou dobu musely předávat nejen informace o přítomnosti nepřátelských jednotek, ale i situační hlášení, což vzhledem k přiděleným spojovacím prostředkům, vzdálenostem od řídící radiostanice a specifickému terénu tolik typickému pro vojenský újezd Libavá, byla pro spojaře jednotlivých PzSk výzva. Každá PzSk opakovaně obdržela po radiostanici několik dodatečných úkolů, které nutily velitele přizpůsobovat se a pružně měnit způsob provedení úkolu. Skupina řízení průzkumu měla k dispozici bezpilotní průzkumný prostředek (UAV) RQ-11B Raven, který mohla v závislosti na jeho technických možnostech používat k získávání dalších informací o nepříteli. Díky tomu byly průzkumné skupiny úkolovány přesněni a efektivněji za účelem doplnění a upřesnění informací zjištěných pomocí UAV.

V průběhu plnění úkolu jednotlivé průzkumné skupiny zjistily přítomnost několika jednotek nepřítele, včetně hlavního místa velení mechanizované jednotky. Všechny prostředky nepřítele byly identifikovány a pečlivě spočítány a informace byly v reálném čase předány nadřízenému stupni.
Pátý den v ranních hodinách byly všechny průzkumné skupiny vyzvednuty z prostoru bojové činnosti. Po návratu do posádky Prostějov došlo k ošetření a uložení zbraní i materiálu. Následně proběhl rozbor a vyhodnocení bojového úkolu s přispěním instruktorů, které se s jednotlivými průzkumnými skupinami pohybovali v prostoru bojové činnosti. Se všemi průzkumníky byla probrána jak pozitiva, tak i negativa a chyby v průběhu plnění úkolu bojového průzkumu v týlu nepřítele, tak i přípravy na něj, a ty budou využity jako námět na další pravidelné cvičení 3. pzr AZ.

Na úplný závěr cvičení záložáci opět absolvovali lékařskou prohlídku a po rozloučení s velitelem roty se rozjeli do svých domovů. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky