AZ_2017 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Cvičení Aktivních záloh


  Ve dnech 29. 11. 2016 1. 12. 2017 proběhlo u 102. průzkumného praporu poslední pravidelné vojenské cvičení 3. průzkumné roty Aktivních záloh (3. pzr. AZ) ve výcvikovém roce 2016. Toto konkrétní cvičení bylo organizováno formou nepřetržitého vojenského výcviku a bylo zaměřeno na procvičení a zdokonaleni topografické přípravy, taktické přípravy a speciální tělesné přípravy.

  První den cvičení proběhl nástup příslušníku roty, jejich seznámeni s plánem cvičení a porada veleni roty. Následně záložníci podstoupili administrativu spojenou s nástupem vojáka v aktivní záloze na každé pravidelné vojenské cvičení včetně zevrubné lékařské prohlídky. Proběhla také obměna materiálu a administrativa spojená se vznikem 3. pzr. AZ, ke kterému došlo k 1. 7. 2017. V odpoledních hodinách záložníci pod dohledem zkušených instruktorů 102. pzpr. absolvovali teoretickou část přípravy zaměřenou na techniky přežití, topografickou a taktickou přípravu. V průběhu zbytku dne a noci proběhla příprava materiálu na NVV v následující dnech.

  Následující den v časných ranních hodinách průzkumníci nastoupili do přistavených vozidel a přesunuli se do prostoru výcviku. Průzkumníkům byl zároveň odebrán materiál a po dosažení výcvikového prostoru byly jednotlivé průzkumné skupiny postupně vysazeny na předem neznámém místě. Průzkumníci se museli po vysazení orientovat dle krajinných bodů, naplánovat osu přesunu a v prostoru složitém na orientaci se přesunout do cílového bodu. Dle rozkazu se průzkumníci museli skrytě přiblížit k cílovému bodu na co nejmenší vzdálenost, aniž by byli zpozorováni. Průběh přesunu a přiblížení byl kontrolován instruktory. Nejmenší vzdálenost, na kterou se průzkumníkům podařilo přiblížit bez zpozorování, byla cca. 20m.
Po dosažení cílového bodu proběhlo krátké vyhodnocení a následně byl jednotlivým průzkumným skupinám vydán rozkaz vybudovat nouzové přístřešky, ve kterých přečkají noc při teplotách pod bodem mrazu a improvizovanými prostředky rozdělat oheň. Byla vydána strava, která však byla ve stavu nevhodném ke konzumaci. Průzkumníci ji museli vhodně upravit tak, aby ji bylo možné bezpečně zkonzumovat. Ve zbytku dne a noci záložníci procvičovali techniky přežití v nepříznivých klimatických podmínkách při nedostatku materiálního a technického zabezpečení.

  V nočních hodinách proběhlo vyhodnocení NVV instruktory a následně se průzkumníci přesunuli do zpět do posádky. Po návratu záložníci ošetřili a uložili materiál a velitel 3. pzr. AZ vyhodnotil celý NVV. V posledním dni cvičení se záložníkům dostalo cti zúčastnit se slavnostního nástupu při příležitosti 13. výročí založení 102. průzkumného praporu, v průběhu něhož byli vybraní příslušníci roty ohodnoceni za vynikající plnění úkolů v končícím výcvikovém roce.
Po slavnostním nástupu bylo pravidelné vojenské cvičení 3. pzr. AZ ukončeno a záložníci se rozjeli do svých domovů.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky