bezime_proti_drogam - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


"Běžíme proti drogám"

Dne 23.6.200 se v Kojetíně uskutečnil 4. ročník běžeckého závodu s názvem "Běžíme proti drogám", který organizoval odbor sociálních věcí Městského úřadu Kojetín a Městská policie Kojetín.
Smyslem závodu bylo upozornit na problematiku užívání návykových látek ve spojení s dětmi a mládeží a vlastním příkladem a aktivitou pomoci na poli protidrogové prevence.
Na akci byli přítomni zástupci ze sociální prevence KAPPA – HELP. Tato organizace se zabývá terénními programy v Přerově, Lipníku n.Bečvou, Hranicích a Kojetíně. Organizuje programy primární prevence a činnosti vízkoprahovém klubu Metro. Poskytuje pomoc v kontaktním centru Přerov a Hranice (www.kappa-help.cz
).
Dalším zajímavým hostem podílejícím se na zpestření programu byl Bob Divílek se svou "ELASTIC SHOW", který předával v závěru běžeckého závodu ceny vítězům.
Závodu se účastnili žáci škol města Kojetín, zástupci města – MÚ Kojetín a vojáci z posádky Prostějov a Přáslavice.

Umístění příslušníků VÚ 3771 Prostějov

Jednotlivci muži:
rtn. Miroslav KADAVÝ   2. místo

Jednotlivci ženy:
rtn. Lucie JUROVÁ    1. místo
npor. Ing. Petra STRYKOVÁ  2. místo

Družstva muži:
rtn. David JUNGMANN   2. místo
rtn. Miroslav KADAVÝ
pprap. Jiří HUBNER

rtn. Karel LASZCZEWSKY   3. místo
rtm. Václav KRÁL
prap. Jan ULMAN

Družstva ženy:
rtn. Lucie JUROVÁ    1. místo
rtn. Jana ČALÁDYOVÁ
npor. Ing. Petra STRYKOVÁ

por. Mgr. Helena VRZALOVÁ  2. místo
prap. Bc. Veronika DOKOUPILOVÁ
rtn. Veronika ZDOBINOVÁ 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky