Cviceni - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

První vyvedení nových příslušníků 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka


Dne 15. srpna 2017 začalo
první vyvedení nových příslušníků 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka pod vedením instruktora STP nrtm. Tomáše Jandery. Noví příslušníci praporu právě absolvují šestiměsíční přeškolovací kurz, po jehož absolvování budou zařazeni na místa u bojových rot 102. pzpr. Do dnešního dne tito vojáci absolvovali především teoretickou přípravu.
Praktická zaměstnání obsahovala topografickou přípravu, již s prvky specializace pro průzkumná vojska a dále přesun v týmech do bodu zájmu. Po dosažení místa určení jednotlivé týmy rekognoskovali terén a začali budovat místa pro odpočinek, přespání a případný dlouhodobější pobyt (vše pouze s pomocí přírodních materiálů). Celý prvotní pobyt ve výcvikovém prostoru byl zaměřen na prvky základů přežití (S.E.R.E.). Pochopení a aplikace těchto prvků bylo velmi důležité pro další působení u průzkumných jednotek, neboť tato část dovedností je jedním ze základů, na nichž staví každý průzkumník. První noc tohoto vyvedení pro příslušníky výcvikové čety neznamenalo jít spát, neboť si bylo potřeba prakticky ověřit a vyzkoušet znalosti navigace pomocí noční oblohy.
Výcvik pokračoval i druhý den, kdy každý tým musel instruktorům předvést, jak dobře zvládají rozdělání ohně a vybudované signální znaky, které ukazovaly směr postupu odloučených jednotek. Následně týmy převzaly souřadnice a vydaly se jednotlivě daným směrem. Během své cesty si vojáci prakticky vyzkoušeli překonávání vodního toku a vyrobili a zapálili signální ohně. V novém prostoru plnění úkolu mají budoucí průzkumníci za úkol vybudovat bivak pro celou četu a to pomocí padákového vrchlíku (druhý použijí místo spacáku). V tomto místě byli vojáci také dozásobeni. Vojákům byla dodána živá strava v podobě: slepice, králíka, a v tůni si mohli nalovit instruktory připravené ryby. Tuto stravu si zpracovali pod dohledem a s výkladem zkušených kolegů - byl přítomen i kuchař, který vysvětlil správný postup přípravy, zpracování, využití a také rizik spojených s tímto způsobem stravování a uchovávání této potravy. Pro většinu nových vojáků to bylo poprvé, kdy se setkali s přípravou „živé stravy“.

Ráno výcvik i nadále pokračoval. Vyrobili a naplnili zásobník vody, prakticky si vyzkoušeli desinfekci a přípravu pitné vody různými způsoby a připravili si teplé nápoje z dostupného materiálu. Našel se i čas pro teoretické opakování zásad hygieny v přírodě, vlivy změny teplotního komfortu na lidský organismus. Dále se seznámili s možnosti léčby pomocí bylin, a zásady údržby osobního materiálu.
Na závěr bylo potřeba uvést místo shromaždiště do původního stavu tak, aby případný nepřítel měl co nejmenší šanci poznat, zda, či kolik, popř. jak dlouho se zde někdo zdržel.....
Návrat skupiny proběhl dle plánu, i když byl zkomplikován tím, že příslušníci průzkumného praporu museli přesun a návrat k místu vyzvednutí absolvovat i se dvěma zraněnými. Zde si vojáci procvičili zásady první pomoci, zpracovali potřebná hlášení a zkontaktovali velení a požádali o MEDEVAC. Místo vyzvednutí výsadku bylo vzdáleno 1,5 km a i přes komplikace s nesením těžce zraněného vojáka (byla simulována otevřená zlomenina stehenní kosti) a vedením druhého člena výsadku (zranění očí), ho dosáhli ve velmi krátkém časovém úseku. Po předání zdravotnickému personálu byl celý výcvik ukončen a proběhlo krátké zhodnocení. Po kontrole materiálu se celá výcviková četa vrátila do posádky Prostějov. Zde proběhla údržba materiálu a vyhodnocení celého třídenního zaměstnání. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky