Komise - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Špekáčkování aneb sejdeme se pod rozhlednou


První květnové nedělní dopoledne pravda nehýřilo slunečními paprsky, ale téměř osmdesátičlenné skupince nadšenců outdorového opékání špekáčků to vůbec nevadilo.
Komise pro rodinu 102.pzpr zorganizovala pro stodvojkaře, přátele, rodinné příslušníky a děti vojáků, kteří jsou v současné době v zahraniční operaci v Afghánistánu, výšlap na rozhlednu Kosíř. Dvě pěší skupinky dobývaly vrchol Kosíře ze dvou směrů - z obce Čechy pod Kosířem a obce Slatinky. Tříkilometrová trasa do kopce nebyla žádnou překážkou. Třetí skupinka obsadila motorizovaný turistický vláček, který se za nadšeného vískání dětí šinul lesem k rozhledně.
Rozdělaný oheň, praskání dřeva, vůně čerstvě opečeného buřtíku a umoudřené počasí z této akce vykouzlilo báječný výlet. Byl prostor na neformální posezení, pár slov, duchovní a psychologickou podporu, relax či skotačení dětí na prolézačkách. Komfort zabezpečila praporní logistika a o případnou bolístku se postaralo opavské plukovní obvaziště. Zkrátka a dobře, byla to krásná a pohodová neděle.
Těm, kteří mezi nás zavítali, mnohokrát děkujeme a doufáme, že jste si nedělní den užili, ačkoliv Vaši nejbližší slouží pár tisíc kilometrů daleko. Těm, kterým to nevyšlo
nevadí. Rádi se s Vámi uvidíme třeba dne 2. června na Dni otevřených dveří a Dětském dnu 102. průzkumného praporu.

Vaše Komise pro rodinu 102.pzpr

Autor: npor. Mgr. Kateřina Ramil
Foto: Ing. Michal Stryk

_________________________________________________________________________

Komise pro rodinu 102. průzkumného praporu (KoPR) je v souladu s Oper-1-5 orgánem velitele praporu, která vyvíjí činnost na základě statutu a jednacího řádu a poskytuje péči o rodinné příslušníky vojáků vyslaných k plnění úkolů v zahraniční operaci. Komise byla u praporu ustanovena dnem 1. února 2015 a je zaměřena na poskytnutí odborné rady a v rámci možností i konkrétní praktické pomoci rodinám vojáků před jejich vysláním do zahraniční operace, v jejím průběhu a nadále i po návratu. Je složena z odborníků působící v oblasti právní, psychologické, duchovní, ekonomické či zdravotní. V průběhu působení vojáka v zahraničí je Komise zástupným a styčným orgánem mezi rodinou a rezortem MO. Komise organizuje setkání pro rodinné příslušníky v průběhu nasazení vojáka v zahraničí a poskytuje informace o aktivitách a akcích AČR, kterých se rodiny vojáků mohou zúčastnit. Rozsah pomoci a informačního toku si určuje voják sám písemným souhlasem před vysláním do zahraničí což ovšem nevylučuje možnost, kdy rodina Komisi vyhledá přímou cestou.
Kontakt na Komisi pro rodinu 102.pzpr působící ve prospěch rodinných příslušníků vojáků 8. SR BAF naleznete na webové stránce praporu www.102pzpr.cz
a  facebookovém profilu Komise ProRodinu. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky