Kouzlo cvičení Thorny Valley - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


Kouzlo cvičení Thorny Valley? Nikdo netuší, co bude za okamžik

7.4.2011 • Před námi se znenadání objevují obrysy minaretu a domů afghánské obce Šan Kot. Naše kolona ale nepřijíždí nepozorována. Napravo od cesty se to hemží siluetami. A nezůstává jen u nich. Z křoví trčí hlavně automatických zbraní. Humwee jedoucí vepředu zpomalí. Najednou někdo zakřičí zjevně s úlevou do vysílačky: „To jsou Američané!“ Za chvíli dodává: „Chtějí o něčem vyjednávat, má sem přijít velitel.“

Poručík Radim Pyszko velí v České republice jedné z čet 102. průzkumného praporu. Na americké základně Hohenfels v Německu má ale nyní během přípravného cvičení na nasazení v Afghánistánu Thorny Valley pod sebou mobilní pozorovací tým. Vysvětluje, že jeho vojáci doprovázejí civilní experty provinčního rekonstrukčního týmu. V obci Šan Kot se buduje zdravotní středisko, je potřeba zkontrolovat, jak práce pokročily. Americký protějšek souhlasně kýve hlavou, že rozumí. Kolonu ale dál mezi obydlí pustit nemůže. Ztratil se totiž americký voják, a tak prohledávají dům od domu. Bude to trvat nejméně do večera. Máme prý přijet zítra.

Poručík Pyszko žádá alespoň o umožnění průjezdu směrem ke karézám, které jsou několik kilometrů za obcí. Civilní experti tam totiž mají plnit druhou část úkolu. Je potřeba zkontrolovat v jakém stavu jsou tyto nádrže na zadržování vody. V suchém a nehostinném podnebí Afghánistánu představují totiž jednu z mála možností, jak zajistit dostatek vody i uprostřed parného léta.

Americký důstojník dává souhlas. Naše kolona se pomalu sune uzávěrou. Původně plánovaný šestihodinový výjezd bude výrazně kratší. Prohlídka zdravotního střediska a vyjednání s místní šurou je definitivně odloženo.

Nikdo ze zúčastněných vojáků netuší během cvičení, co ho čeká v nejbližších okamžicích. Vše se co nejvíce blíží reálné situaci. Právě v tom je přednost zdejšího výcvikového systému. Jedna jistota ale přesto existuje. Více než sto padesát vojáků převážně 102. průzkumného praporu z Prostějova bude mít za sebou další den třítýdenního výcviku. Příprava 8. jednotky provinčního rekonstrukčního týmu AČR vyvrcholí po skončení Thorny Valley červnovým závěrečným cvičením ve výcvikovém prostoru Libavá.

Zdroj: www.army.cz

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky