logar - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


Vojáci se na nasazení v afghánském Lógaru připravovali i na počítačích

10.3.2011 o "Jakékoliv tři dny, kdy štáb provinčního rekonstrukčního týmu spolu komunikuje, lze považovat za sladění," těmito slovy zahájil přípravu skupiny rozehry cvičení CAX (Computer Assisted Excercise - cvičení z využitím počítačů) podplukovník René Sabela, velitel 102. průzkumného praporu z Prostějova.

Datum: 8. března 2011
Čas: 10:54 hodin místního času
Prostor: Hlavní město provincie Lógar - Pul-e-Alam, Afghánistán
Simulační prostor rozehry: Centrum simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně
Situace: Plnění úkolu mobilní patrolou provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) AČR
Popis události: Seskupení davu, přibližně 100 osob. Dav zamezil patrole v pokračování plnění úkolu. Tlumočník sestavy zahájil vyjednávání s mluvčím davu. Požadavky na vodu a jídlo se postupně stupňují až na zbraně, munici a 1000 litrů nafty …..

Tolik stručný popis jedné z možných situací, kterou mohou vojáci 8. jednotky AČR PRT v silách ISAF řešit během svého budoucího působení v Afghánistánu.
Ve dnech 8. až 10. března 2011 rozehrávají operátoři Centra simulačních a trenažérových technologií na jednotlivých stanicích systému konstruktivní simulace OTB (OneSAF Testbed Baseline) situace z plánu rozehry pro příslušníky 8. jednotky PRT. Vojenská rozehra, snad jen zdánlivě připomínající počítačové strategie, umožňuje zapojení všech prvků PRT do cvičení. Simulace civilního života afghánského etnika, reálné místo a čas, rozehra modelové situace činnosti protikoaličních sil, to vše dokáží nahrát jednotliví operátoři v daném simulátoru. "Rozdíl mezi strategií a simulační technologií je zcela zřejmý," říká kapitán Martin Hubáček, náčelník oddělení taktického simulátoru. "Strategie jsou přesně naprogramovány, podle stejného algoritmu. Zde lze naopak chování lidí a prostředí ovlivnit, protože jednotliví operátoři nastavují rozličné úkony od pohybu osob až po toulání zvířat. Dokáží zprostředkovat komunikaci mezi vojáky a Afghánci, simulaci střelby či výbuchu. Hra dětí na volejbalovém hřišti, skupinka trhovců, hromada dříví nebo stádo velbloudů přecházejících silnici tvoří každodenní mozaiku simulovaného afghánského života," vysvětluje využití programu kapitán Hubáček. "Uměle vytvořená překážka nebo objížďka činí danou situaci reálnou," dodává.
I ve středu 9. března příslušníci 8. jednotky PRT na svých pracovištích rozehrávají každodenní život své několikaměsíční mise. Osádka amerického vrtulníku vysadila vojáky průzkumného odřadu, dva civilní pracovníky a dva tlumočníky v distriktu Mohammed Agha. Pěšky míří k přehradě Surkhab, škole a klinice, kde dohlédnou na průběh stavebních prací, které jsou realizovány civilní částí PRT. Komunikace s "watchkeeperem" je pouze rutinní činností až do chvíle, kdy uslyší výbuch a střelbu z ručních zbraní …. Zaujetí kruhové obrany, vyhodnocení situace, přivolání vrtulníku a rychlé stažení se na základnu jsou variantou řešení vzniklé události.
Při odpolední patrole na vozidlech přivedla skupina rozehry vojáky do krizové situace. Výbuch nástražného výbušného zařízení pod koly vozidla, jeden těžce a dva lehce zranění. Nutnost poskytnutí první pomoci a přivolání MEDEVACu jsou ve scénáři. Situace, která se může kdykoliv stát nechtěnou realitou, je rozehrána. Vědět a znát, jak v dané chvíli reagovat, pomůže ostatním vojákům zvládnout nestandardní situace, které překračují naši běžnou zkušenost. Voják sám získá informaci o svých reakcích v zátěžové situaci.
Další "cvičný" den pro české vojáky v afghánské operaci pomalu končí. Major Ivan Mahr a nadporučík Jakub Smolík, bývalí příslušníci 5. jednotky PRT na večerním brífinku vyhodnotili postupy a reakce vojáků, velitelů týmů i činnost operačního centra. Po celou dobu cvičení pečlivě sledovali veškerou práci štábu PRT, situaci v simulátoru na 3D obrazovce a naslouchali radiové komunikaci. Major Mahr řekl cvičícím: "Cílem hodnocení není říci - vaše reakce byla dobrá nebo špatná, ale zda to, co jste udělali bylo to nejlepší, co jste v dané chvíli mohli udělat, a využili všech možností a prostředků, které máte k dispozici." Na závěr brífinku dodal: "Naše jednání vždy vyžaduje cit a kolektivní zkušenost."
Vojáci 8. jednotky provinčního rekonstrukčního týmu byli prvním týmem, který se v rámci své přípravy do zahraniční operace takového cvičení zúčastnil. Slova jednoho z velitelů mobilního pozorovacího týmu jsou jasným vyjádřením efektivity cvičení: "I když se jedná o simulace a nahrání situací, fakt, že v chráněném prostoru komunikujete v rámci výjezdu patroly se svým protějškem na "TOCu PRT" (Taktické operační centrum) a jste vystaveni situaci, která se ve své podstatě dá označit za krizovou, mi pomáhá zjistit mé nedostatky. Jsem vystaven tlaku a musím situaci řešit. O to jednodušeji a lépe budu já i další vojáci reagovat v obdobných situacích při plnění úkolů v Afghánistánu."

Autor:
majorka Jolana Fedorková, Velitelství společných sil Olomouc
Foto:
nadporučík Vít Rapčan, CSTT Brno

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky