Predani_praporu - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Předání velení 102.pzpr


  Dne 30.6. 2016 proběhl v prostějovských kasárnách slavnostní akt předání velení 102. průzkumného praporu generála Karla PALEČKA. Za přítomnosti velitele Pozemních sil
generálmajora Jána GURNÍKA, velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje plk. gšt. Josefa HAVLÍKA, bývalých velitelů 102.pzpr a dalších významných hostů předal velení a současně i Bojový prapor 102.pzpr, podplukovník René SABELA do rukou pplk. Pavla HRINÍKA.

  Podplukovník SABELA sloužil u 102. průzkumného praporu od 1.6.2006. Nastoupil na funkci zástupce velitele praporu a dnem 1.1.2011 se stal jeho velitelem poté, co převzal Bojový prapor od podplukovníka Pavla ANDRÁŠKA.

  V rámci nástupu byl vyhlášen Rozkaz MO ke dni ozbrojených sil a zároveň byli nejlepší vojáci oceněni medailí „Armády České republiky“ I., II. a III. stupně.

  Ve svém projevu ocenil velitel Pozemních sil AČR genmjr. Ján GURNÍK schopnosti 102. pzpr, které pod velením pplk. SABELY útvar dosáhl. Ocenil vysoký standard při plnění úkolů nejen doma, ale i  zahraničních operacích a vyjádřil své přesvědčení, že nový velitel praporu bude v tomto pokračovat.

  pplk. HRINÍK připomněl, že to byl právě prostějovský 115. prapor hloubkového průzkumu, kde začínal jako velitel skupiny v hodnosti podporučíka. Po zrušení tohoto praporu a zařazení v rámci 11.pzpr (předchůdce současného 102.pzpr), službě u 102.pzpr, velitelství Společných sil, 53. pluku PzEB a nasazením v zahraničních strukturách a operacích se opět vrací do Prostějova
jako velitel 102.pzpr. Slíbil, že bude pokračovat jak v nastaveném standardu plnění úkolů, tak ve spolupráci s útvary v rámci posádky a městem Prostějov.

  Závěr nástupu poté proběhl v lehčím tónu, byl proveden „akt loučení“ s pplk. SABELOU, který byl na svou svoji cestu do nového místa služby - Prahy (dnem 1.7. 2016 je jmenován do hodnosti plukovníka a zařazen na funkci Náčelníka G2 Pozemních sil), dekorován indiánskou čelenkou pro velké náčelníky symbolizující jeho zařazení na náčelnickou pozici. Jak věříme, jistě se mu tento odznak moci bude v budoucnu hodit při jednání s ostatními náčelníky oddělení a odborů generálního štábu. Jeho přepravu na cestě směr Praha prvních několik desítek metrů za zvuků známé písně „PRAHA UŽ VOLÁ“ zabezpečilo vozidlo BRDM-2 (průzkumné vozidlo, na kterém pplk. SABELA, coby velitel průzkumné jednotky začínal).

Mnoho úspěchů na novém působišti a úspěšné pokračování vojenské kariéry! 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky