slavnostní nastup 102. listopad 2018 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Patnáct let stodvojky


Slavnostním nástupem si 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka připomněl patnácté výročí založení útvaru. Oslava výročí letos připadla na den 30. 11. 2018. Pozvání na tento slavnostní akt přijali velitel pozemních sil generálmajor Ing. Josef Kopecký, ředitel odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO plk. gšt. Ing. Vladimír Lang, ale i všichni bývalí velitelé a hlavní funkcionáři 102. průzkumného praporu. Další významnou skupinou pozvaných hostů byli představitelé státní správy a samosprávy města Prostějov.

Slavnostní nástup zahájil velitel 102.pzpr pplk. Ing. Pavel HRINÍK svým proslovem, ve kterém mimo jiné připomněl historii vzniku 102.pzpr ke dni 1. 12. 2003 sloučením 4 průzkumných praporů (Vimperk, Prostějov, Bechyně a Kroměříž). Dále poděkoval příslušníkům 102.pzpr za jejich vynikající práci ať už při plnění úkolů na území ČR, tak i při plnění úkolů v zahraničních operacích, kterých se příslušníci praporu účastní od jeho založení.


Při slavnostním nástupu příslušníků průzkumného praporu byly uděleny medaile za službu v ozbrojených silách a pamětní odznaky 102. průzkumného praporu speciálně navržen é  a vyroben é  k této příležitosti. Ocenění získali vojáci, kteří u praporu slouží nepřetržitě od jeho založení. Dále byl oceněn por. PŽ jako “Stodvojkař roku”, který obdržel stříbrnou minci 102. průzkumného praporu s věnováním “STODVOJKAŘ 2018“. Mince byla udělena za službu nad rámec svých povinností a to zejména za rozvoj 102. průzkumného praporu v oblasti bezpilotních průzkumných prostředků a šíření dobrého jména praporu. Dále byla udělena stříbrná mince 102. průzkumného praporu za záchranu lidského života příslušníku aktivních záloh por. VJ. Na závěr byli odměněni příslušníci praporu zlatou mincí 102. průzkumného praporu při příležitosti ukončení služby u praporu.


Poslední oficiální částí oslav výročí založení útvaru bylo uctění památky příslušníků praporu, kteří zahynuli při plnění služebních úkolů. Vyvrcholení naší “narozeninové oslavy”, proběhlo při slavnostním rautu, jenž byl zahájen přípitkem velitele pozemních sil. Po dobu rautu dokreslovala atmosféru cimbálovka Ondráš.  


Tímto děkujeme vojenské hudbě Olomouc, která hudebně doprovázela celý nástup a cimbálovce Ondráš.
Na závěr mi dovolte zde 102. průzkumnému praporu popřát do dalších let mnoho štěstí, zejména na schopné a motivované vojáky a mnoho úspěchů na všech polích působnosti praporu. Jeho vojákům zase popřeji hlavně pevné zdraví a pevnou oporu v rodině.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky