Výběr AZ - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ K 3.pzr AZ


  Dne 7.4.
8.4.2017 proběhne výběrové řízení k 3.pzr AZ u 102.pzpr. Vodítkem pro případné zájemce může být průběh minulého výběrového řízení, které proběhlo takto:

Po přivítání účastníků výběrového řízení velitelem praporu, velitelem 3. průzkumné roty AZ a vrchním praporčíkem na kinosále, byli účastníci výběrového řízení informováni o struktuře roty AZ a o dostupných místech v této rotě. Poté se účastníci výběrového řízení odebrali na vstupní lékařskou prohlídku. Postavit si vojenské stany na útvarovém letišti, byl jeden z prvních úkolů pro účastníky výběrového řízení.  Tyto stany se na dva dny staly zázemím a domovem pro účastníky výběru.

  Následovalo vstupní fyzické přezkoušení, dle tabulek AČR. Již po tomto základním fyzickém přezkoušení několik účastníků neuspělo, nicméně fyzická připravenost ostatních zájemců o vstup do jednotky AZ byla na vysoké úrovni. Poté se uchazeči přesunuli na učebnu, kde proběhly první psychodiagnostické testy s vojenskou psycholožkou. Následoval krátký odpočinek účastníků, kteří poté vyrazili na přesun bez zátěže na 20km. Smyslem tohoto přesunu bylo zjistit chování jednotlivců v týmu, poznat přirozené velitele a otestovat soudržnost jednotky. Po splnění úkolu následovala série fyzických testů pro ověření fyzické zdatnosti. Příkladem může být přesun s raněným na velkou vzdálenost, kde se opět ověřila soudružnost jednotky a chování jednotlivců. K ránu uchazeči prošli druhou sérií psychotestů a poté následoval odpočinek.

  Ráno proběhl osobní pohovor s velitelem praporu, s velitelem roty AZ, vrchním praporčíkem, vedoucím praporčíkem roty a psychologem, o motivaci vstupu do jednotky AZ. Ti, kteří splnili podmínky přijetí k průzkumné rotě AZ, byli vyrozuměni o přijetí do jednotky písemnou formou.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky