Vycvikovy_ceta - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Zdokonalovací výcvik průzkumníků postoupil do II. etapy


  V rámci adaptačního procesu organizujeme pro nově příchozí vojáky šesti měsíční zdokonalovací výcvik pod vedením nejzkušenějších velitelů a instruktorů. První běh tohoto výcviku proběhl od ledna do června tohoto roku pod vedením 1. průzkumné roty. Po závěrečném přezkoušení byli neúspěšní absolventi zařazeni do druhého běhu společně s vojáky, kteří k nám nastoupili 1.4. a 1.7. roku 2016. Výcvik byl zahájen v polovině července a zodpovědnost za něj převzala 2. průzkumná rota.  

  Zdokonalovací výcvik je rozdělen do dvou etap. I. etapa se skládala ze třech fází a byla zaměřena na prohlubováni získaných znalostí a dovednosti ze základního výcviku. Výcvik byl například zaměřen na nauku o zbrani, zásady bezpečné manipulace a střelbu z pistole CZ 75 PHANTOM a útočné pušky CZ 805 BREN. V topografické přípravě jsme se intenzivně věnovali orientaci v terénu s mapou i bez mapy a vyčítáním souřadnic. Ve spojovací přípravě jsme se zaměřili na bezchybné ovládání radiostanice RF 13 a předávání zpráv. Důležitá část byla věnována i tělesné přípravě. Fyzickou kondici vojáků jsme zvyšovali pomoci silově vytrvalostních cvičení, pěších přesunů na vzdálenost 20 kilometrů se zátěži nebo zrychlených přesunů na 5 kilometrů. V taktické přípravě vojáci procvičili základní pohyb vojáka po bojišti a základní taktické činnosti družstva. Současně vojáci procvičili bojové drily nebo maskování jednotlivce. V rámci zdravotní přípravy vojáci procvičili poskytnutí první pomoci na bojišti.

  Díky náročnosti a provázanosti jednotlivých zaměstnání došlo k výraznému posílení týmové spolupráce a zodpovědnosti u všech vojáků výcvikové čety.  V rámci I. etapy vojáci prošli i psychodiagnostickým vyšetřením zaměřeným na kreativitu, řešení složitých situací po zátěži nebo psychickou odolnost. Výcvik probíhal ve vojenském újezdu Březina a Libavá a na jeho zabezpečení se podíleli i vojáci roty logistiky. Každá fáze výcviku byla završena přezkoušením teoretických znalostí formou testů a praktických dovedností formou nepřetržitého výcviku.
Všichni příslušníci výcvikové čety úspěšně ukončili první etapu výcviku.

  V současné době probíhá II. etapa výcviku skládající se ze dvou fází. Výcvik II. etapy bude zaměřen na průzkumnou odbornost. Ve výcviku se budeme věnovat činnosti průzkumníka a celé průzkumné skupiny během plnění úkolu. Součásti bude naučení a procvičení činnosti na pozorovacím stanovišti, pozorování, propátrávání, reakci na léčku nebo přepad. Výcvik je plánován téměř do konce prosince a jeho vyvrcholením bude závěrečné přezkoušení znalosti a získaných dovednosti. V případě, že vojáci neuspějí, budou zařazeni do dalšího zdokonalovacího výcviku, případně jim bude nabídnuto jiné místo v rámci AČR, které bude více odpovídat jejich schopnostem a předpokladům.
Blahopřejeme všem vojákům výcvikové čety k úspěšnému dokončení I. etapy a držíme pěsti v II. etapě.


Autor: kapitán Bc. Václav Pokluda
Foto: 102. pzpr 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky